27.04.2007

26.-27. APRÍL 2007 ATÉNY - ZÁVEREČNÝ MÍTING CEN

V gréckej metropole sa konal zaverečný míting pracovnej skupiny TG5/329 CEN - Európskeho úradu pre technickú normalizáciu (CEN). Ako expert poverený SÚTN (Slovenský úrad pre technickú normalizáciu)na tomto stretnutí zastupoval Slovensko predseda SSSCR, Marián BIlačič

23.04.2007

23. APRÍL - STRETNUTIE NA PôDE BKIS

Jednou z úloh, ktorú Jarné stretnutie sprievodcov uložilo Predsedníctvu bolo i vygenerovanie rozhovorov s BKIS.

17.04.2007

17. APRÍL - SSSCR NA VLNÁCH RÁDIA LUMEN

Hosťom relácie Rádia LUMEN - OBČAN bol predseda SSSCR Marián Bilačič

16.04.2007

17. APRÍL - PRIMACIÁLNY PALÁC - ZMENA V OTVÁRACÍCH HODINÁCH

Máme tu oznam z Primaciálneho paláca

28.03.2007

11. APRÍL 2007 - EXKURZIA SCHLOSSHOF

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu (SSSCR) pripravila v rámci pravidelného doškoľovania sprievodcov odbornú exkurziu SCHLOSSHOF (Perla Moravského poľa)

27.03.2007

11. APRÍL 2007 - JARNÉ STRETNUTIE SPRIEVODCOV SSSCR

V stredu 11. apríla 2007 sa bude v bratislavskom Primaciálnom paláci konalo tradičné Jarné stretnutie sprievodcov SSSCR.
Súčasťou tohto stretnutia bude i prvá tematická exkurzia tejto jari -návšteva zámku SCHLOSSHOF na Moravskom poli

26.03.2007

28. a 29. marec - PRIMACIÁLNY PALÁC

Dostali sme nasledovný oznam

13.03.2007

ADMINISTRATÍVNE UKONČENIE ČLENSTVA V SSSCR

V zmysle Stanov SSSCR a záverov Predsedníctva SSSCR sme 10. marca 2007 administratívne ukončili členstvo tým členom SSSCR, ktorí si i napriek našim opakovaným výzvam nesplnili svoju povinosť člena a neuhradili členský príspevok za rok 2006 a 2007. Jedná sa o nasledovných 24 kolegov:

10.03.2007

HLASOVANIE CEN - PRÍPRAVA EN 15565 SPRIEVODCOVIA

Príprava Euronormy 15565 O vzdelávaní sprievodcov cestovného ruchu vstupuje do záverečnej fázy. Pred záverečným mítingom (24-25. apríla 2007 v Aténach)prebehlo hlasovanie členských krajín CEN na tému pripravovanej euronormy

03.03.2007

ADMINISTRATÍVNE UKONČENIE ČLENSTVA V SSSCR

Už dlhšiu dobu nás trápi problém výberu členského. Niektorí naši členovia ho neplatia načas, iní ho preventívne nezaplatili vôbec. Februárové predsedníctvo sa témou výberu členského opätovne zaoberalo.

02.03.2007

2.-4. MAREC - V BRUSELI SA KONÁ JARNÉ ZASADNUTIE FEG

V Bruseli sa začína Jarné zasadnutie Európskej federácie - FEG

19.02.2007

27. február - DOŠKOĽOVACIA PREDNÁŠKA - Dóm. sv. Martina v BRatislave

V spolupráci s BKIS bola pripravená doškoľovacia prednáška pre sprievodcov, ktorí si mnohí z Vás priali ako tzv. oprašovačku.

19.02.2007

17. FEBRUÁR - PODAJUATIA PRI PRĹEŽITOSTI SVETOVÉHO DŇA SPRIEVODCOV

Už po štvrtýkrát sa na Slovensku konali podujatia - bezplatné prehliadky miest so sprievodcom, ktorými sme si pripomenuli Svetový deň sprievodcov. Ten však oficiálne pripadá na 21. februára, ale tradične bol termín presunutý na sobotu. Celková bilancia podujatia 1281 návštevníkov a 65 sprievodcov.

02.02.2007

13.-16. FEBRUÁR - MÍTINGY SSSCR SO SPRIEVODCAMI

SSSCR pripravila v mesiaci február sériu informačných stretnutnutí so sprievodcami.

02.02.2007

16.02. 2007 DOŠKOĽOVACIA PREDNÁŠKA - CHORVÁTI NA SLOVENSKU

Vážené kolegyne a kolegovia!
Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu (SSSCR) si Vás dovoľuje srdečne pozvať na ďalšiu zo série doškoľovacích prednášok tentokrát venovanú téme

30.01.2007

DISTRIBÚCIA NOVEJ CULTOURCARD A ČLENSKÝCH PREUKAZOV SSSCR

2. februára 2007 začína distribúcia CULTOURCARD 2007-2009 a nových členských preukazov na rok 2007

16.01.2007

12. KONFERENCIA WFTGA 20.-26. január 2007 Káhira

V egyptskej Káhire sa konala 12. Svetová konferencia sprievodcov WFTGA

05.01.2007

MÍTINGY SSSCR SO SPRIEVODCAMI

Tento rok je termín konania Svetovej konferencie sprievodcov (17.-26. január) v absolútnej kolízii s konaním výstav SLOVAKIATOUR v Bratislave a výstavami TOUR 2007& REGION 2007 a KOŠICE TOUR v Košiciach. Žiaľ práve preto sa počas výstav tradičné sprievodné semináre pre sprievodcov konať nebudú