25.07.2007

PREDEDA SSSCR ROKOVAL S PREZIDENTOM SACKA

Dňa 24. júla sa uskutočnilo pracovné stretntie predsedu SSSCR, Mariána Bilačiča s prezidentom Slovenskej asociácie cestovných kancelárii a agentúr - SACKA, Ing. Stanislavom Mackom

17.07.2007

TOM HOOPER V BRATISLAVE

V dňoch 22.-24. júla 2007 navštívil Bratislavu prezident Európskej federácie sprievodcov (FEG) Tom Hooper

09.07.2007

10. JÚL a 13. JÚL - PRIMACIÁLNY PALÁC

Pozor na zmenu v otváracích hodinách

25.06.2007

JÚL 2007 - ÚPRAVY NA WWW.TOURISTGUIDES.SK

V priebehu mesiaca júl budú na našej webovej stránke vykonávané úpravy týkajúce sa celkového dizajnu, registra sprievodcov, ako aj funkčnosti a dostupnosti jednotlivých sekcií stránky

22.06.2007

PRIMACIÁLNY PALÁC - 27.06. a 29.6. 2007

Obdržali sme oznam o zmene otváracích hodín

06.06.2007

07.-10. JÚN - PRIMACIÁLNY PALÁC

Obdržali sme informáciu o zmene otváracích hodín

14.05.2007

19. MÁJ - BARDEJOV STRETNUTIE SPRIEVDCOV

SSSCR v v spolupráci s TIK Bardejov pripravilo ďalšie zo stretnutí so sprievodcami na tému POSTAVENIE SPRIEVODCOV CESTOVNÉHO RUCHU V SR (v kontexte legislatívy EÚ)

03.05.2007

24.-27. MÁJ 2007 BRATISLAVA - KONFERENCIA PREDSEDOV PARLAMENTOV EÚ

Konferencia predsedov parlamentov Európskej únie je najvyššia inštitucionalizovaná forma medziparlamentnej spolupráce v Európskej únii združujúca predsedov parlamentov členských krajín EÚ. Toto vrcholné podujatie sa bude konať v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky a Bratislavského hradu.

27.04.2007

26.-27. APRÍL 2007 ATÉNY - ZÁVEREČNÝ MÍTING CEN

V gréckej metropole sa konal zaverečný míting pracovnej skupiny TG5/329 CEN - Európskeho úradu pre technickú normalizáciu (CEN). Ako expert poverený SÚTN (Slovenský úrad pre technickú normalizáciu)na tomto stretnutí zastupoval Slovensko predseda SSSCR, Marián BIlačič

23.04.2007

23. APRÍL - STRETNUTIE NA PôDE BKIS

Jednou z úloh, ktorú Jarné stretnutie sprievodcov uložilo Predsedníctvu bolo i vygenerovanie rozhovorov s BKIS.

17.04.2007

17. APRÍL - SSSCR NA VLNÁCH RÁDIA LUMEN

Hosťom relácie Rádia LUMEN - OBČAN bol predseda SSSCR Marián Bilačič

16.04.2007

17. APRÍL - PRIMACIÁLNY PALÁC - ZMENA V OTVÁRACÍCH HODINÁCH

Máme tu oznam z Primaciálneho paláca

28.03.2007

11. APRÍL 2007 - EXKURZIA SCHLOSSHOF

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu (SSSCR) pripravila v rámci pravidelného doškoľovania sprievodcov odbornú exkurziu SCHLOSSHOF (Perla Moravského poľa)

27.03.2007

11. APRÍL 2007 - JARNÉ STRETNUTIE SPRIEVODCOV SSSCR

V stredu 11. apríla 2007 sa bude v bratislavskom Primaciálnom paláci konalo tradičné Jarné stretnutie sprievodcov SSSCR.
Súčasťou tohto stretnutia bude i prvá tematická exkurzia tejto jari -návšteva zámku SCHLOSSHOF na Moravskom poli

26.03.2007

28. a 29. marec - PRIMACIÁLNY PALÁC

Dostali sme nasledovný oznam

13.03.2007

ADMINISTRATÍVNE UKONČENIE ČLENSTVA V SSSCR

V zmysle Stanov SSSCR a záverov Predsedníctva SSSCR sme 10. marca 2007 administratívne ukončili členstvo tým členom SSSCR, ktorí si i napriek našim opakovaným výzvam nesplnili svoju povinosť člena a neuhradili členský príspevok za rok 2006 a 2007. Jedná sa o nasledovných 24 kolegov:

10.03.2007

HLASOVANIE CEN - PRÍPRAVA EN 15565 SPRIEVODCOVIA

Príprava Euronormy 15565 O vzdelávaní sprievodcov cestovného ruchu vstupuje do záverečnej fázy. Pred záverečným mítingom (24-25. apríla 2007 v Aténach)prebehlo hlasovanie členských krajín CEN na tému pripravovanej euronormy

03.03.2007

ADMINISTRATÍVNE UKONČENIE ČLENSTVA V SSSCR

Už dlhšiu dobu nás trápi problém výberu členského. Niektorí naši členovia ho neplatia načas, iní ho preventívne nezaplatili vôbec. Februárové predsedníctvo sa témou výberu členského opätovne zaoberalo.

02.03.2007

2.-4. MAREC - V BRUSELI SA KONÁ JARNÉ ZASADNUTIE FEG

V Bruseli sa začína Jarné zasadnutie Európskej federácie - FEG