05.03.2020

5. OKTÓBER - STRETNUTIE NA MINISTERSTVE HOSPODÁRSTVA

V piatok, 5. októbra, prebehla na Ministevstve hospodárstva SR séria pracovné stretnutia

Presdeda SSSCR, Marián Bilačič, sa stretol s generálnym riaditeľom sekcie CR, Ing. Kuliffayom.
Dominujúcou témou stretnutia bolo pripravované XXI. Výročné zasadnutie Európskej federácie sprievodcov, ktoré sa vrátane sprievodného programu koná v dňoch 22.-26. novembra 2007 v Bratislave.
Súčasťou stretnutia bola aj diskusia na tému aktuálneho stavu existujúcej legislatívy pre výkon práce sprievodcov a pripravovanej euronormy o vzdelávaní sprievodcov, vrátane rámcového plánu legislatívne činnosti MH SR na rok 2008.
Následne sa uskutočnilo aj pracovné stretnutie s Ing. Šefčíkom venované práve aktuálnemu stavu pripravovanej Euronormy, ako aj otázkám akreditácie vzdelávacích inštitúcii.