12.03.2024

TÝŽDEŇ V ZNAMENÍ SPOLUPRÁCE A PRACOVNÝCH ROKOVANÍ

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu je už viac ako 20 rokov aktívna v rámci kooperácie v cestovnom ruchu. Preferujeme vecný a konštruktívny dialóg vo vzťahu k autoritám, profesijným zväzom, vedeckej i podnikateľske obci.

29.02.2024

SSSCR UKONČILA ČLENSTVO V BRATISLAVA TOURIST BOARD

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu považuje združovanie a kooperáciu subjektov v cestovnom ruchu za kľúčovú a nevyhnutnú pre úspech a dobré fungovanie destinácie. Preto sa naše profesijné združenie už pri zrode BTB stalo jej oduševneným aktívnym členom. Žiaľ pomery ktoré dlhodobpanujú v tejto organizácii nás len utvrdzujú v tom, že BTB sa opakovane spreneveruje svojemu poslaniu

11.02.2024

SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV 2024: 19.-25. február

V rámci XXI. ročníka tohnto tradičného podujatia sme v spolupráci s partnermi pripravili celú radu zaujímavých podujatí. Ústredný termínom je sobota 24. februára. Vďaka partnerom sa budete môcť opäť zúčastniť zaujímavých podujatí v týchto mestách.

26.01.2024

PREZIDENTOM WFTGA SA STAL SEBASTIAN FRANKENBERGER, NAJBLIŽŠIE SA STRETNEME V JAPONSKU

Dnes sa skončila 20. konferencia Svetovej federácie asociácii turistických sprievodcov (WFTGA)

18.01.2024

20. KONFERENCIA WFTGA

V dňoch 21.-26. januára sa v Syrakúzach na ostrove Sicília bude konať Konferencia Svetovej federácie asociácii turistických sprievodcov (WFTGA).

06.01.2024

NA TRI KRÁLE - O KUS DÁLE... - online stretnutie Sprievodcovský mlyn

Uplynulý rok sa vyznačoval vysokým tempom. Prajeme všetkým, aby ich v roku 2024 sprevádzalo pevné zdravie a malý istý krok po celý rok!
Náš prvý tohtoročný online ponímame opäť ako otvorené stretnutie všetkých ktorým je práca sprievodcov blízka a sympatická

24.12.2023

VINŠUJEME VÁM VIANOČNÉ SVIATKY

Všetkým našim zákazníkom, partnerom a členom prajeme príjemné prežitie Vianočných sviatkov.
Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

22.11.2023

PREDSEDOM SSSCR NA ROKY 2023-2025 SA STAL OPäŤ MARIÁN BILAČIČ

11. Konferencia SSSCR sa konala v Bratislave 21. novembra 2023.

19.11.2023

11. KONFERENCIA SSSCR SA BUDE KONAŤ 21. NOVEMBRA 2023. PREBEHNE V HYBRIDNOM REŽIME

Vrcholným podujatím v živote Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu je konferencia, ktorá sa koná raz za dva roky.
Na programe rokovania 11. Konferencie sú opäť aj voľby do orgánov SSSCR pre funkčné obdobie rokov 2023-2025.

10.11.2023

JESEŇ BUDE BOHATÁ NA PRACOVNÉ STRETNUTIA A ODBORNÉ ROKOVANIA

Už viac ako 2 desaťročia držíme prst na pulze doby. Preto vytrvalo sledujeme dianie tak ako doma, tak aj vo svete. Aktívne sa zapájame do procesu tvorby legislatívy, kooperatívneho manažmentu. Znamená to pozorne sledovať vývoj a byť pripraveným na desiatky odborných pracovných stretnutí.

21.06.2023

ZOMREL NÁŠ BÝVALÝ DLHOROČNÝ ČLEN ERNEST NAGY

Dňa 15. júna vo veku 79 rokov zomrel náš bývalý dlhoročný člen Ing. arch. Ernest Nagy, PhD.

08.04.2023

SPOMÍNAME NA NAŠU KOLEGYŇU DR. JANKU PäTOPRSTÚ

Dnes si pripomíname 7 výročie predčasného odchodu našej vzácnej kolegyne Dr. Janky Pätoprstej

04.04.2023

OSLAVUJEME 20 ROKOV SSSCR!

Tradičné jarné stretnutie sprievodcov členov Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu sa konalo pri príležitosti 20. výročia vzniku nášho profesijného združenia.

17.02.2023

TÝŽDEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - GUIDE.tv 2023 = online podujatia 20.-24. februára

Tretí ročník prináša novú sériu podujatí pre odbornú i širokú verejnosť v online priestore.

08.02.2023

SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV 2023 - ZOZNAM PODUJATÍ

Jubilejný XX. ročník tradičného podujatia sme vyhlásili na sobotu 18. februára 2023. Vďaka partnerom sa budete môcť opäť zúčastniť zaujímavých bezplatných prehliadok v týchto mestách.

30.01.2023

15. FEBRUÁR - ODBORNÝ SEMINÁR: PREHODNOŤME CESTOVNÝ RUCH-ZREGENERUJME NAŠE POVOLANIE!

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu onedlho oslávi 20. výročie svojho vzniku. Pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov, ktorý tradične pripadá na 21. februára sme pripravili odborný seminár venovaný aktuálnym témam.

16.01.2023

1. - 4. FEBRUÁR 2023 - REGIONÁLNE STRETNUTIA SPRIEVODCOV SSSCR

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu opäť pripravila tradičné regionálne stretnutia sprievodcov a sympatizantov našej profesie.

15.01.2023

HOSTILI SME REGIONÁLNE STRETNUTIE SPRIEVODCOV ADA (Alpy-Dunaj-Jadran)

Po Slovinsku a Taliansku sa stalo Slovensko hostiteľskou krajinou 3. regionálneho stretnutia sprievodcov ADA.

06.01.2023

9. JANUÁR o 19:30 = NA TRI KRÁLE - O KUS DÁLE... - online stretnutie Sprievodcovský mlyn

Prvé dni roku 2023 máme už za nami. Prajeme všetkým pevné zdravie a nech sa darí, nech máte celý rok pevný krok! Náš prvý tohtoročný online ponímame ako otvorené stretnutie všetkých ktorým je práca sprievodcov blízka a sympatická

26.10.2022

21. NOVEMBER - JESENNÉ STRETNUTIE SPRIEVODCOV SSSCR

Tradičné Jesenné stretnutie sprievodcov SSSCR sa uskutoční v pondelok 21. novembra 2022.