26.01.2008

MÍTING SPRIEVODCOV V KOŠICIACH BOL PRESUNUTÝ NA 6.FEBRUÁRA!!!!

Počas výstavy cestovného ruchu TOUR REGIONTOUR v Košiciach (7.- 9. február)pripravila SSSCR dve podujatia pre odbornú i laickú verejnosť - 8. januára 2008 prednášku v rámci sprievodného programu TOUR a 6. februára 2008 už tradičný míting so sprievodcami z Košíc a okolia

18.02.2008

22. FEBRUÁR - ROKOVANIE NA MINISTERSTVE HOSPODARSTVA

V piatok 22. februára 2008 sa na pôde Ministerstva hospodárstva uskutoční, v súlade s harmonogramom, pracovné stretnutie venované príprave vykonávacej vyhláške, ktorá by mala komplexne vyriešiť postavenie sprievodcov v cestovnom ruchu u nás.

24.01.2008

23. - 25. JANUÁR - SSSCR NA KOŠICE TOUR 2008

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa ako vystavovateľ zúčastnila na všetkých doterajších ročníkoch tejto výstavy - nebolo tomu inak ani v dňoch 23.-25. januára 2008

24.01.2008

26. JANUÁR - STRETNUTIE SPRIEVODCOV V POPRADE

V sobotu 26. januára 2008 sa v hoteli SATEL konal v poradí už 5. podtatranský okrúhly stôl sprievodcov.

25.02.2008

26. FEBRUÁR - TÉMATICKÁ DVADSIATKA NA REGINE

Rádio Regina sa 26. februára 2008 v relácii Tématická dvadsiatka venovala problematike sprievodcov

24.01.2008

20. FEBRUÁR - PREDNÁŠKA O VYDRICI

Na základe neodkladných pracovných oznamu pána Pavla Dvořáka bola síce prednáška DEJINY (STRATENEJ) VYDRICE presunutá z 13. na 20. februára

19.01.2008

JEDNANIE SO SLOVENSKOU SPRÁVOU JASKÝŇ

Touto cestou reagujeme na viaceré podnety našich členov týkajúce sa odmietavého postova SSJ a obtiaží pri poskytovania voľného vstupu pre sprievodcov obzvlášť pri sprevádzaní menších skupín a jednotlivcov

18.01.2008

3. PLES SPRIEVODCOV SA 1. FEBRUÁRA 2008 KONAŤ ŽIAĽ NEBUDE

Prípravný výbor 3. reprezentačného plesu SSSCR s hlbokým poľutovaním konštatuje, že záujem o účasť na plese hlboko zaostal za očakávaniami a nedosiahol ani zlomok minuloročného predaja vstupeniek

17.01.2008

SSSCR - SLOVAKIATOUR 2008

Hoci SSSCR na SLOVAKIATOUR 2008 priamo nevystavuje - aktívne sa zúčastňujeme výstavy a to predovšetkým formou pracovných stretnutí

15.01.2008

13. FEBRUÁR - DEJINY VYDRICE

Prvá zo série doškoľovacích prednášok v tomto roku bude venovaná téme DEJINY (STRATENEJ) VYDRICE. Prednáša PhDr. Pavel Dvořák

15.01.2008

SPRIEVODCOVIA - ČLENOVIA SSSCR UŽ AJ NA WWW.VISITEUROPE.COM !

V závere roku 2007 bola odštartovaná nová webová stránka prevádzkovaná Európskou úniou www.visiteurope.com. Jej základným cieľom je uľahčiť cestovateľom či už zďaleka či zblízka plánovanie ciest a orientáciu v ponuke služieb. Vznikol teda nový infokanál na silný turistický portál

14.01.2008

15. FEBRUÁR - STRETNUTIE SPRIEVODCOV V PIEŠŤANOCH

SSSCR v rámci svojích mítingov tento rok zavíta oäť do Piešťan

11.01.2008

NÁVŠTEVNOSŤ WEBSTRÁNKY SSSCR

Za prvých 10 dní roku 2008 dosiahla návštevnosť našej webovej stránky nové rekordné maximum

27.01.2008

7. - 9. FEBRUÁR 2008 - SSSCR NA VÝSTAVE TOUR / TOUR REGION KOŠICE

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa v úvode februára predstavila v úlohe oficiálneho partnera podujatia v STEEL ARÉNE, na výstave cestovného ruchu TOUR, REGION TOUR 2008

07.01.2008

SSSCR A ITF SLOVAKIATOUR 2008 V BRATISLAVE

Zástupcovia SSSCR sa na tohtoročnom SLOVAKIATOUR-e zúčastnia odborných sprievodných programov a viacerých pracovných rokovaní 17. a 18. januára 2008

07.01.2008

23.-25. JANUÁR - SSSCR NA VÝSTAVE TOUR KOŠICE

V závere januára sa bude SSSCR prezentovať na výstave cestovného ruchu v košickom Dome techniky

07.01.2008

22. JANUÁR - MÍTING SO SPRIEVODCAMI V MARTINE

SSSCR pripravila už tradičné v poradí 3. stretnutie so sprievodcami v regióne Turca

07.01.2008

7. JANUÁR 2008 - CEN SCHVÁLIL NÁVRH EURONORMY EN 15565 O KVALIFIKÁCII SPRIEVODCOV!

Európsky výbor pre technickú normalizáciu (CEN) po formálnom hlasovaní členských štátov prijal draft Európskej normy. Týmto hlasovaním sa skončila bezmála dvojročná púť prípravy materiálu z Berlína (január 2005) cez Salzburg (apríl 2005), Maltu (december 2005), Limassol (február 2006) a Madrid (jún 2006) do Atén (apríl 2007)

03.01.2008

1. FEBRUÁR - 3. REPREZENTAČNÝ PLES SSSCR

V poradí už 3. reprezentačný ples SSSCR sa bude konať v piatok 1. februára 2008 v kongresovej sále hotela Barónka (Bratislava-Rača)

03.01.2008

10. JANUÁR SO SSSCR NA REGIONTOUR A GO DO BRNA

Po minuloročnom úspechu opäť pripravujeme návštevu výstav na brnenskom výstavisku