15.01.2008

13. FEBRUÁR - DEJINY VYDRICE

Prvá zo série doškoľovacích prednášok v tomto roku bude venovaná téme DEJINY (STRATENEJ) VYDRICE. Prednáša PhDr. Pavel Dvořák

15.01.2008

SPRIEVODCOVIA - ČLENOVIA SSSCR UŽ AJ NA WWW.VISITEUROPE.COM !

V závere roku 2007 bola odštartovaná nová webová stránka prevádzkovaná Európskou úniou www.visiteurope.com. Jej základným cieľom je uľahčiť cestovateľom či už zďaleka či zblízka plánovanie ciest a orientáciu v ponuke služieb. Vznikol teda nový infokanál na silný turistický portál

14.01.2008

15. FEBRUÁR - STRETNUTIE SPRIEVODCOV V PIEŠŤANOCH

SSSCR v rámci svojích mítingov tento rok zavíta oäť do Piešťan

11.01.2008

NÁVŠTEVNOSŤ WEBSTRÁNKY SSSCR

Za prvých 10 dní roku 2008 dosiahla návštevnosť našej webovej stránky nové rekordné maximum

27.01.2008

7. - 9. FEBRUÁR 2008 - SSSCR NA VÝSTAVE TOUR / TOUR REGION KOŠICE

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa v úvode februára predstavila v úlohe oficiálneho partnera podujatia v STEEL ARÉNE, na výstave cestovného ruchu TOUR, REGION TOUR 2008

07.01.2008

SSSCR A ITF SLOVAKIATOUR 2008 V BRATISLAVE

Zástupcovia SSSCR sa na tohtoročnom SLOVAKIATOUR-e zúčastnia odborných sprievodných programov a viacerých pracovných rokovaní 17. a 18. januára 2008

07.01.2008

23.-25. JANUÁR - SSSCR NA VÝSTAVE TOUR KOŠICE

V závere januára sa bude SSSCR prezentovať na výstave cestovného ruchu v košickom Dome techniky

07.01.2008

22. JANUÁR - MÍTING SO SPRIEVODCAMI V MARTINE

SSSCR pripravila už tradičné v poradí 3. stretnutie so sprievodcami v regióne Turca

07.01.2008

7. JANUÁR 2008 - CEN SCHVÁLIL NÁVRH EURONORMY EN 15565 O KVALIFIKÁCII SPRIEVODCOV!

Európsky výbor pre technickú normalizáciu (CEN) po formálnom hlasovaní členských štátov prijal draft Európskej normy. Týmto hlasovaním sa skončila bezmála dvojročná púť prípravy materiálu z Berlína (január 2005) cez Salzburg (apríl 2005), Maltu (december 2005), Limassol (február 2006) a Madrid (jún 2006) do Atén (apríl 2007)

03.01.2008

1. FEBRUÁR - 3. REPREZENTAČNÝ PLES SSSCR

V poradí už 3. reprezentačný ples SSSCR sa bude konať v piatok 1. februára 2008 v kongresovej sále hotela Barónka (Bratislava-Rača)

03.01.2008

10. JANUÁR SO SSSCR NA REGIONTOUR A GO DO BRNA

Po minuloročnom úspechu opäť pripravujeme návštevu výstav na brnenskom výstavisku

19.12.2007

DECEMBER 2007 - ZAČALI ÚPRAVY NA WEBE A PRÍPRAVA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

V závere roka 2007 sa začali práce na úprave a modernizácii webovskej stránky www.touristguides.sk.

18.12.2007

18. DECEMBER - MLADEN HERUC BOL VYLÚČENÝ Z SSSCR !

Predsedníctvo SSSCR sa počas svojho 2. zasadnutia, ktoré sa konalo 18. decembra v Bratislave opätovne zaoberalo osobou Mladena Heruca

17.12.2007

ZÁVEREČNÉ FORMÁLNE HLASOVANIE O EURONORME

Do 1. januára 2008 prebieha na pôde Európskeho výboru pre technickú normalizáciu (CEN) záverečné formálne hlasovanie o pripravovanej EN 15565, ktorá sa zaoberá nárokmi na prípravu a skúšku sprievodcov cestovného ruchu. Završuje sa tak viac ako dvojročná práca kolégia expertov (január 2005-apríl 2007)

13.12.2007

15. december - SSSCR NA SLOVENSKO 1

Ranným hosťom sobotného vysielania Rádia Slovensko 1 bol v rannom vysielaní DOBRÉ RÁNO SLOVENSKO predseda SSSCR, Marián Bilačič

11.12.2007

14. december - ZA OKRÚHLYM STOLOM

tak znel názov pracovného stretnutia, ktoré poriadala Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) s reprezentantmi profesionálnych zväzov v cestovnom ruchu s cieľom prerokovať svoj marketingový plán na rok 2008

15.11.2007

10. DECEMBER 2007 - POSLEDNÝ TERMÍN - PRESKÚŠANIE V BKIS

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko nám oznámilo, že pripravuje dodatočné preskúšanie sprievodcov. Tento termín je zriadený pre tých, ktorí žiadali o vydanie Osvedčenia o odbornej kvalifikácii, avšak zatiaľ sa z rôznych dôvodov nezúčastnili na žiadnom už zrealizovanom termíne preskúšania.

10.11.2007

22.-26. november Bratislava: SPRIEVODNÉ PODUJATIA XXI. VÝROČNÉ ZASADNUTIE FEG

Výročné zasadnutie Európskej federácie sprievodcov sa bude v dňoch 24.-25. konať v Bratislave. Sprievodné podujatia sa konajú v dňoch 22.-26. novembra 2007

10.11.2007

9. NOVEMBER 2007 - 3. KONFERENCIA SSSCR

V poradí 3. konferencie SSSCR, ktorá sa konala v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave sa zúčastnilo 53 členov SSSCR.

30.11.2007

TLAČOVÁ KONFERENCIA - VYDRICA

V piatok, 30. novembra 2007, sa konala tlačová konferencia na tému Vydrica