05.03.2020

23. FEBRUÁR - BEZPLATNÉ PREHLIADKY MIEST NAVSŤÍVILO BEZMÁLA 2000 OSôB

Tradičným podujatím, ktorým si na Slovensku už po piatykrát pripomenuli Svetový deň sprievodcov sú bezplatné prehliadky miest. V sobotu, 23. februára mali obyvatelia a návštevníci miest na Slovensku možnosť vďaka pútavému výkladu sprievodcov spoznať často menej známe fakty o histórii i zo súčastnosti.

Štart peších vychádzok bol (s výnimkou Banskej Štiavnice a Trenčína) 23. februára 14:00 hod. Uvádzame prehľad návštevnosti tohto podujatia v roku 2008:

BARDEJOV - 3 sprievodcovia a 45 účastníkov
BANSKÁ BYSTRICA - 6 sprievodcov a 199 účastníkov
BANSKÁ ŠTIAVNICA - 2 sprievodcia a 48 účastníkov
BRATISLAVA - 15 sprievodcov a 347 účastníkov
DOLNÝ KUBÍN - 3 sprievodcovia a 37 účastníkov
KOŠICE - 6 sprievodcov a 250 účastníkov
LEVOČA - 6 sprievodcov a 106 účastníkov
MARTIN - 15 sprievodcov a 41 účastníkov
NITRA - 5 sprievodcov a 188 účastníkov
PREŠOV- 1 sprievodca a 80 účastníkov
ROŽŇAVA - 3 sprievodcovia a 69 účastníkov
SKALICA - 15 sprievodcov a 206 účastníkov
TRENČÍN - 5 sprievodcov a 316 účastníkov
TRNAVA - 1 sprievodca a 50 účastníkov


Celkovo sa (zatiaľ bez započítania účasti z Prešova a Nitry) v roku 2008 do akcie zapojilo celkovo 14 miest - 86 sprievodcov a 1982 účastníkov - čo je suverejne najviac v doterajšej 5-ročnej histórii podujatia

Náš hold patrí všetkým sprievodcov, ktorí sa vo svojom voľnom čase a bez nároku na odmenu zapojili do akcie a odovzdali opäť svoje vedomosti a návštevníkom či obyvateľom našich miest pripravili zaujímavé popoludnie! Ďakujeme Vám, kolegovia, bez Vás a Vášho angažovaného prístupu, by sa toto podujatia nepodarilo zorganizovať!