Burza práce


Hľadáte služby sprievodcov cestovného ruchu?
Ponúkate prácu pre sprievodcov cestovného ruchu?
Kto hľadá, ten nájde!

Tento priestor je určený najmä pre cestovné kancelárie, cestovné agentúry, ale môže prísť vhod aj inej organizácii či jednotlivcom, ktorí v rámci svojich aktivít mienia sporadicky, alebo pravidelne využiť služieb sprievodcov cestovného ruchu.

Stačí pridať ponuku a v nej pokiaľ možno čo najpresnejšie špecifikovať všetky požiadavky kladené na teritoriálne, jazykové a odborné znalosti hľadaného sprievodcu cestovného ruchu. Vaša ponuka bude bezplatne zaradená na webovú stránku po spracovaní administrátorom.

Upozornenie:
SSSCR si prostredníctvom administrátora vyhradzuje právo vyradiť všetky doručené ponuky, ktorých obsah nijako bezprostredne nesúvisí s prácou sprievodcov cestovného ruchu!

Inzeráty

25.01.2023
PONUKA ČÍSLO 5: Tlmočník na simultánne tlmočenie (ruština)

24.01.2023
PONUKA ČÍSLO 4: Francúzsko

11.01.2023
PONUKA ČÍSLO 3: Karneval v Benatkach

09.01.2023
PONUKA ČÍSLO 2: Hallstatt

09.01.2023
PONUKA ČÍSLO 1: Rumunsko-Transylvánia