KONTAKT:

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Zálužická 23
82101 Bratislava

IČO: 30794170
DIČ: 2021756572
IČ-DPH: SK2021756572 (registrácia podľa § 7a)

mobil: +421 905 231 292
e-mail: info@touristguides.sk

BANKOVÉ SPOJENIE:
ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA, a.s.
číslo účtu: 4025 207 217/7500
IBAN: SK10 7500 0000 0040 2520 7217
BIC: CEKOSKBX