24.09.2004

<<NÁRODNÝ REGISTER>> JE UŽ PLNE FUNKČNÝ

Dňom 24. septembra sme ukončili testovaciu prevádzku textovej časti a vyhľadávača národného registra sprievodcov CR - členov SSSCR. Počas ladenia sa nám podarilo (aspoň v to veríme)vychytať všetky muchy systému.
Momentálne intenzívne pracujeme na grafike vyhľadávača národného registra sprievodcov CR.
V prvej polovine októbra 2004 spustíme aj anglickú verziu našej webstránky a to tak ako v základnom strome webstránky - tak aj vo vyhľadávači.

09.09.2004

RIEŠENIE POSTAVENIA SPRIEVODCOV VO HVIEZDACH (ZATIAĽ...)

Tak ako sme už avizovali na stránkach našich Aktualít SSSCR - v stredu, 8.septembra zasadla za účasti predstaviteľov Ministerstva hospodárstva (MH SR), Ministerstva vnútra (MV SR), Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (EF UMB), Slovenskej asociácie cestovných kancelárii a agentúr (SACKA), Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu (SSSCR) pracovná komisia Ministerstva hospodárstva pripravujúca legislatívne vymedzenie postavenia sprievodcov a iných profesií poverených starostlivosťou o účastníka zájazdu v cestovnom ruchu. Zástupkyňa Ministerstva školstva (MŠ SR)sa pre chorobu ospravedlnila. A výsledok stretnutia?
Zdá sa, že blúdny kruh nemá asi konca!

09.09.2004

!!!!! NOVÍ ČLENOVIA SSSCR (po 30.9.) UŽ NEHRADIA ČLENSKÉ ZA ROK 2004 !!!!!

Často sme sa počas leta pri práci v teréne stretávali s názorom:Uvažoval som už o členstve v SSSCR, ale dať tých 6 stovák za pár mesiacov ostávajúcich do konca roka sa mi vôbec neoplatí...Počkám si radšej až do nového roku a potom sa prihlásim!
Rozhodnutím predsedníctva SSSCR sme reagovali na podnet z radov našich potenciálnych členov, ktorí so vstupom do SSSCR chcú vyčkať až do začiatku nového roka.

03.09.2004

TLAČÍTKO <<NÁRODNÝ REGISTER>> OŽILO

Tak ako sme už avizovali web SSSCR na sklonku leta začína ožívať... Ak si v strome našej webstránky WWW.TOURISTGUIDES.SK kliknete teraz na \"NÁRODNÝ REGISTER\" zobrazí sa Vám základná maska vizuálu s lištami jeho funkcii!

28.08.2004

VYHLÁŠKA O SPRIEVODCOCH V CR

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR)poverilo po dvoch okrúhlych stoloch rokovaní so zainteresovanými na tému práce sprievodcov CR v SR Slovenskú spoločnosť sprievodcov CR (SSSCR) a Ekonomickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (EF UMB) vypracovaním návrhu textu Vyhlášky komplexne riešiacej problematiku starostlivosti o účastníka cestovného ruchu.

12.08.2004

V SEPTEMBRI SPÚŠŤAME NÁRODNÝ REGISTER!!!!

V najbližších dňoch sa v poštových schránkach našich členov objaví obsielka s formulárom ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO DATABÁZI NÁRODNÉHO REGISTRA SPRIEVODCOV. Po doručení žiadostí začneme z ich obsahu plniť údaje národného registra. Prvá redakčná uzávierka je 1. septembra 2004!

09.08.2004

NOVINKY Z CIEST PO EURÓPE

V rubrike rady a tipy prinášame aktuálny postreh Betky Sopuškovej priamo z WC-iek diaľničných odpočívadiel v Nemecku.
WC NA NEMECKÝCH DIAĽNIČNÝCH ODPOČÍVADLÁCH SÚ SPOPLATNENÉ!

14.07.2004

SSSCR NA VLNÁCH SLOVENSKÉHO ROZHLASU

Predseda SSSCR, Marián Bilačič, bol hosťom naživo vysielanej talkshow Slovenského rozhlasu VEČERNÁ GALAXIA.

21.06.2004

*** VÝZVA PREDSEDNÍCTVA SSSCR ****

Predsedníctvo SSSCR pri pravidelnej piebežnej kontrole listinných dokladov matriky členskej základne zistilo, že časť našich členov žiaľ ešte stále:
1. nedoručila SSSCR - fotokópiu OSVEDČENIA
2. neuhradila SSSCR - členské za rok 2004

09.06.2004

LANOVKOU NA SKALNATÉ PLESO BEZPLATNE!!!!!!!!

Dobrá vec sa podarila!
Po rokoch sľubov prišlo aj na skutky!<
Od 1. júna môžu cestovať sprievodcovia cestovného ruchu lanovkou na Skalnaté pleso bezplatne.

01.06.2004

PREDNÁŠKA - Zaujímavosti Primaciálneho paláca

Regionálne združenie SSSCR Bratislava v spolupráci s BKIS (Bratislavské kultúrne a informačné stredisko)pozýva všetkých sprievodcov na doškoľovaciu prednášku na atraktívnu tému!

26.04.2004

SSSCR na workshope SACR vo Viedni

SSSCR sa 12. mája 2004 zúčastní na workshope venovanom prezentácii Slovenska, a to v historickej väzbe na rod Habsburgovcov.

23.04.2004

SSSCR MÁ UŽ 100 ČLENOV !

Milé kolegyne a kolegovia! Presne po 11 mesiacoch existencie sa počet členov SSSCR prehupol ponad magickú hranice 100 členov.

08.04.2004

JARMILA MOLNÁROVÁ A ZDENKA PÁNISOVÁ SA VZDALI SVOJICH FUNKCII

Predsedníctvo SSSCR sa na svojom zasadnutí 7. apríla v Bratislave zaoberalo okrem iného aj žiadosťami členov predsedníctva SSSCR.

05.04.2004

PRACOVNÉ ZASADNUTIE NA MINISTERSTVE HOSPODÁRSTVA

5. apríla sa na pôde ministerstva hospodárstva SR z iniciatívy riaditeľa odboru cestovného ruchu, Ing. Gabriela KULIFFAYa, konalo pracovné zasadnutie venované problematike formovania legislatívneho vymedzenia práce a postavenia sprievodcov cestovného ruchu.
Stretnutia sa zúčastnili za SACKA - prezident Ing. Robert Kohlmann, viceprezindent Ing. Komora, generálna tajomníčka Ing. Kozubová. Za MH SR boli prítomní Ing. Šefčík a Ing. Bujna, za vzdelávacie inštitúcie doc. Ján Orieška z UMB Banská Bystrica. SSSCR zastupoval predseda Marián Bilačič

24.03.2004

ZAČÍNA EXPEDÍCIA CULTOURCARD

Počas krátkej pracovnej návštevy Viedne (23. marca)sme v sídle WFTGA vyzdvihli CULTOURCARD pre našich členov. Distribúcii dlho očakávaných kariet nestojí už nič v ceste.
WFTGA sa za 6-týždňový sklz ich distribúcie ospravedlňuje. Zádrhel bol podľa informácie WFTGA v Turecku, ktorého národná federácia sprievodcov tento rok výrobu CULTOURCARD pre WFTGA zabepečovala.
SSSCR začne s distribúciou 25. marca.

04.03.2004

IDEME ĎALEJ! --- SSSCR opäť mieri do regiónov

Ak má byť Slovenská spoločnosť sprievodcov naozaj slovenská musí si nájsť cestu do všetkých kútov Slovenska - to je a bude naše krédo.
Po stretnutiach so sprievodcami v Poprade, Bardejove, Piešťanoch, Košiciach, Prešove a Banskej Bystrici sa v závere marca a začiatkom apríla SSSCR stretne s ďalšími kolegami - sprievodcami pôsobiacimi
v týchto mestách:

19.02.2004

SSSCR v regiónoch: BARDEJOV - PIEŠŤANY - KOŠICE - PREŠOV - BANSKÁ BYSTRICA

Za 15 dní usporiadala SSSCR päť stretnutí SSSCR so sprievodcami
v regiónoch Slovenska. Prinášame ich chronologický prehľad:

23.02.2004

21. február - SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV sme sa rozhodli osláviť prácou...

...a pozvali sme teda obyvateľov Bratislavy, Košíc, Banskej Bystrice
a Prešova do ulíc. Obdobné podujatie sa doteraz na Slovensku ešte nikdy nekonalo. Keď pred 3 rokmi po prvýkrát organizovali SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV v miliónovej Prahe prišlo na jeho preméru 50 záujemcov. Treba otvorene priznať nik z nás si netrúfol odhadnúť, čo naša výzva so Slovačou vôbec urobí, obzvlášť ak sme sa rozhodli usporiadať toto podujatie súbežne hneď až v štyroch mestách. Zvedavosť občas dopĺňali
aj obavy zo záujmu či nezáujmu širokej verejnosti.

27.01.2004

STRETNUTIE SPRIEVODCOV V POPRADE

V pondelok, 26. januára 2004, sa z iniciatívy členov SSSCR v Poprade konalo stretnutie sprievodcov pôsobiacich v regióne Spiš a Tatry. Vysoká účasť milo prekvapila organizátorov a podľa názoru viacerých prítomných sa jednalo zrejme asi o najväčšie stretnutie sprievodcov pod Tatrami v novodobej histórii sprievodcovstva na Slovensku.