09.06.2004

LANOVKOU NA SKALNATÉ PLESO BEZPLATNE!!!!!!!!

Dobrá vec sa podarila!
Po rokoch sľubov prišlo aj na skutky!<
Od 1. júna môžu cestovať sprievodcovia cestovného ruchu lanovkou na Skalnaté pleso bezplatne.

01.06.2004

PREDNÁŠKA - Zaujímavosti Primaciálneho paláca

Regionálne združenie SSSCR Bratislava v spolupráci s BKIS (Bratislavské kultúrne a informačné stredisko)pozýva všetkých sprievodcov na doškoľovaciu prednášku na atraktívnu tému!

26.04.2004

SSSCR na workshope SACR vo Viedni

SSSCR sa 12. mája 2004 zúčastní na workshope venovanom prezentácii Slovenska, a to v historickej väzbe na rod Habsburgovcov.

23.04.2004

SSSCR MÁ UŽ 100 ČLENOV !

Milé kolegyne a kolegovia! Presne po 11 mesiacoch existencie sa počet členov SSSCR prehupol ponad magickú hranice 100 členov.

08.04.2004

JARMILA MOLNÁROVÁ A ZDENKA PÁNISOVÁ SA VZDALI SVOJICH FUNKCII

Predsedníctvo SSSCR sa na svojom zasadnutí 7. apríla v Bratislave zaoberalo okrem iného aj žiadosťami členov predsedníctva SSSCR.

05.04.2004

PRACOVNÉ ZASADNUTIE NA MINISTERSTVE HOSPODÁRSTVA

5. apríla sa na pôde ministerstva hospodárstva SR z iniciatívy riaditeľa odboru cestovného ruchu, Ing. Gabriela KULIFFAYa, konalo pracovné zasadnutie venované problematike formovania legislatívneho vymedzenia práce a postavenia sprievodcov cestovného ruchu.
Stretnutia sa zúčastnili za SACKA - prezident Ing. Robert Kohlmann, viceprezindent Ing. Komora, generálna tajomníčka Ing. Kozubová. Za MH SR boli prítomní Ing. Šefčík a Ing. Bujna, za vzdelávacie inštitúcie doc. Ján Orieška z UMB Banská Bystrica. SSSCR zastupoval predseda Marián Bilačič

24.03.2004

ZAČÍNA EXPEDÍCIA CULTOURCARD

Počas krátkej pracovnej návštevy Viedne (23. marca)sme v sídle WFTGA vyzdvihli CULTOURCARD pre našich členov. Distribúcii dlho očakávaných kariet nestojí už nič v ceste.
WFTGA sa za 6-týždňový sklz ich distribúcie ospravedlňuje. Zádrhel bol podľa informácie WFTGA v Turecku, ktorého národná federácia sprievodcov tento rok výrobu CULTOURCARD pre WFTGA zabepečovala.
SSSCR začne s distribúciou 25. marca.

04.03.2004

IDEME ĎALEJ! --- SSSCR opäť mieri do regiónov

Ak má byť Slovenská spoločnosť sprievodcov naozaj slovenská musí si nájsť cestu do všetkých kútov Slovenska - to je a bude naše krédo.
Po stretnutiach so sprievodcami v Poprade, Bardejove, Piešťanoch, Košiciach, Prešove a Banskej Bystrici sa v závere marca a začiatkom apríla SSSCR stretne s ďalšími kolegami - sprievodcami pôsobiacimi
v týchto mestách:

19.02.2004

SSSCR v regiónoch: BARDEJOV - PIEŠŤANY - KOŠICE - PREŠOV - BANSKÁ BYSTRICA

Za 15 dní usporiadala SSSCR päť stretnutí SSSCR so sprievodcami
v regiónoch Slovenska. Prinášame ich chronologický prehľad:

23.02.2004

21. február - SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV sme sa rozhodli osláviť prácou...

...a pozvali sme teda obyvateľov Bratislavy, Košíc, Banskej Bystrice
a Prešova do ulíc. Obdobné podujatie sa doteraz na Slovensku ešte nikdy nekonalo. Keď pred 3 rokmi po prvýkrát organizovali SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV v miliónovej Prahe prišlo na jeho preméru 50 záujemcov. Treba otvorene priznať nik z nás si netrúfol odhadnúť, čo naša výzva so Slovačou vôbec urobí, obzvlášť ak sme sa rozhodli usporiadať toto podujatie súbežne hneď až v štyroch mestách. Zvedavosť občas dopĺňali
aj obavy zo záujmu či nezáujmu širokej verejnosti.

27.01.2004

STRETNUTIE SPRIEVODCOV V POPRADE

V pondelok, 26. januára 2004, sa z iniciatívy členov SSSCR v Poprade konalo stretnutie sprievodcov pôsobiacich v regióne Spiš a Tatry. Vysoká účasť milo prekvapila organizátorov a podľa názoru viacerých prítomných sa jednalo zrejme asi o najväčšie stretnutie sprievodcov pod Tatrami v novodobej histórii sprievodcovstva na Slovensku.

07.02.2004

***** 21. februára oslávime SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV ! *****

srdečne pozývame všetkých obyvateľov a návštevníkov miest, ktorých
zaujíma práca sprievodcov cestovného ruchu a radi by sa v sprievode
výkladu sprievodcov zoznámili s históriou svojho mesta...
na bezplatné pešie prehliadky miest! Začíname 21.2. vždy o 14:00 hod.

Kde sa teda stretneme?

BRATISLAVA - morový stĺp - Rybné námestie (pri hoteli DANUBE)

KOŠICE - pred budovou Informačného centra mesta Košíc-Hlavná 59

BANSKÁ BYSTRICA - Mariánsky stĺp - Námestie SNP

PREŠOV - pred budovou Mestského úradu - Hlavná ulica

**********************************************************************
Príďte, čakáme práve na Vás!

25.01.2004

SSSCR V KOŠICIACH ZAUJALA!

V sobotu (24.1. 2004) sa zatvorili brány jubilejného 10. ročníka výstavy TOUR 2004 v Košiciach. SSSCR sa v metropole Východu prezentovala vďaka plnému pochopeniu a podpore organizátora výstavy, teda Domu techniky v Košiciach, ktorý nám umožnil zúčastniť sa výstavy úplne bezplatne. Farby SSSCR hájili predseda SSSCR Mgr. Marián Bilačič a člen KRK SSSCR Mladen Heruc.

20.01.2004

PO VÝSTAVE ITF SLOVAKIATOUR 2004

Čo všetko sa dá stihnúť za štyri výstavné dni?
Usporiadať odborný seminár s medzinárodnou účasťou, viesť popri tom
23 odborných rokovaní, informovať o SSSCR viac ako 500 návštevníkov stánku - záujemcov najmä z radov sprievodcov a odborníkov, získať dve desiatky nových členov.
Prvú oficiálnu prezentáciu SSSCR možno hodnotiť teda z tohto pohľadu ako úspešnú!

08.01.2004

SSSCR na TOUR Košice!

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa po turistickom veľtrhu SLOVAKIATOUR (15.-18. januára 2004) v Bratislave predstaví
aj na výstave TOUR 22.-24. januára 2004 v metropole Východu.

25.12.2003

ČLENSKÝ PRÍSPEVOK NA ROK 2004

Plénum 1. Konferencie SSSCR, konanej 21.11. 2003 v Bratislave,
po vecnej diskusii svojím hlasovaním schválilo výšku členského
príspevku na rok 2004 vo výške navrhnutej predsedníctvom SSSCR

25.12.2003

SSSCR na veľtrhu ITF SLOVAKIATOUR 2004

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa bude
na veľtrhu SLOVAKIATOUR 2004 - 15.-18. januára 2004
prezentovať vo svojom stánku.

26.11.2003

1. Konferencia SSSCR: Jasné Áno vstupu do WFTGA

Dňa 21. 11. 2003 sa v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave konala 1. Konferencia Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu.

02.11.2003

BRATISLAVA: Kontrola výkonu sprievodcovskej činnosti na území Bratislavy.

Sprievodcovskú činnosť na území hlavného mesta SR Bratislavy môžu v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia /VZN/ číslo 1/1991 hlavného mesta SR vykonávať výlučne len držitelia preukazu a odznaku vlastivedného sprievodcu vydaného po splnení predpísaných podmienok prostredníctvom Bratislavskej informačnej služby /BIS/. Potiaľ teória ...

19.10.2003

1. KONFERENCIA SSSCR.

Predsedníctvo Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu oznamuje všetkým svojim členom a predstaviteľom odbornej verejnosti, že 1. KONFERENCIA SSSCR (s medzinárodnou účasťou) sa uskutoční v piatok 21.11.2003 od 14.00 do 18.00 hod. v Bratislave v priestoroch Primaciálneho paláca.