25.01.2004

SSSCR V KOŠICIACH ZAUJALA!

V sobotu (24.1. 2004) sa zatvorili brány jubilejného 10. ročníka výstavy TOUR 2004 v Košiciach. SSSCR sa v metropole Východu prezentovala vďaka plnému pochopeniu a podpore organizátora výstavy, teda Domu techniky v Košiciach, ktorý nám umožnil zúčastniť sa výstavy úplne bezplatne. Farby SSSCR hájili predseda SSSCR Mgr. Marián Bilačič a člen KRK SSSCR Mladen Heruc.

20.01.2004

PO VÝSTAVE ITF SLOVAKIATOUR 2004

Čo všetko sa dá stihnúť za štyri výstavné dni?
Usporiadať odborný seminár s medzinárodnou účasťou, viesť popri tom
23 odborných rokovaní, informovať o SSSCR viac ako 500 návštevníkov stánku - záujemcov najmä z radov sprievodcov a odborníkov, získať dve desiatky nových členov.
Prvú oficiálnu prezentáciu SSSCR možno hodnotiť teda z tohto pohľadu ako úspešnú!

08.01.2004

SSSCR na TOUR Košice!

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa po turistickom veľtrhu SLOVAKIATOUR (15.-18. januára 2004) v Bratislave predstaví
aj na výstave TOUR 22.-24. januára 2004 v metropole Východu.

25.12.2003

ČLENSKÝ PRÍSPEVOK NA ROK 2004

Plénum 1. Konferencie SSSCR, konanej 21.11. 2003 v Bratislave,
po vecnej diskusii svojím hlasovaním schválilo výšku členského
príspevku na rok 2004 vo výške navrhnutej predsedníctvom SSSCR

25.12.2003

SSSCR na veľtrhu ITF SLOVAKIATOUR 2004

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa bude
na veľtrhu SLOVAKIATOUR 2004 - 15.-18. januára 2004
prezentovať vo svojom stánku.

26.11.2003

1. Konferencia SSSCR: Jasné Áno vstupu do WFTGA

Dňa 21. 11. 2003 sa v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave konala 1. Konferencia Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu.

02.11.2003

BRATISLAVA: Kontrola výkonu sprievodcovskej činnosti na území Bratislavy.

Sprievodcovskú činnosť na území hlavného mesta SR Bratislavy môžu v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia /VZN/ číslo 1/1991 hlavného mesta SR vykonávať výlučne len držitelia preukazu a odznaku vlastivedného sprievodcu vydaného po splnení predpísaných podmienok prostredníctvom Bratislavskej informačnej služby /BIS/. Potiaľ teória ...

19.10.2003

1. KONFERENCIA SSSCR.

Predsedníctvo Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu oznamuje všetkým svojim členom a predstaviteľom odbornej verejnosti, že 1. KONFERENCIA SSSCR (s medzinárodnou účasťou) sa uskutoční v piatok 21.11.2003 od 14.00 do 18.00 hod. v Bratislave v priestoroch Primaciálneho paláca.

19.10.2003

Rokovanie na Ministerstve hospodárstva.

Dňa 25. 8. 2003 sa na základe žiadosti Predsedníctva SSS CR uskutočnilo pracovné stretnutie s štátnym tajomníkom MH SR, pánom Ing. Lászlom Pomothym. SSS CR na ňom zastupoval jej predseda Mgr. Marián Bilačič.