05.01.2007

17. FEBRUÁR - SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV

Hoc náš sviatok pripadá oficiálne na 21. februára, tak ako i po uplynulé 3 roky organizuje už tradične toto podujatie počas víkendu.
Štart bezplatných prehliadok je v sobotu 17. februára o 14:00 hod.

05.01.2007

23. FEBRUÁR 2007 - 2. REPREZENTAČNÝ PLES SSSCR

Plesanie sprievodcov sa stáva už tradíciou. Po minuloročnom štarte na palube lode ŽILINA na hojdavých vlnách krásneho modrého Dunaja sme tento rok zvolili pevninu - bratislavský hotel BARÓNKA

03.01.2007

11.01. 2007 POĎTE S NAMI NA GO/REGIONTOUR 2007 DO BRNA!

Pohrávate sa s myšlienkou zúčastniť sa januárových výstav v Brne?
SSSCR pripravila pre svojich členov možnosť dostať sa do a z Brna a to úplne zdarma!

25.12.2006

PRÍJEMNÉ PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV A PF 2007

praje všetkým našim členov, partnerom a prívržencom

29.11.2006

2. DECEMBER - PRIMACIÁLNY PALÁC BUDE ZATVORENÝ

Od pracovníkov bratislavského Magistrátu sme obdržali nasledovný oznam

03.11.2006

24. NOVEMBER - JESENNÉ STETNUTIE SPRIEVODCOV SSSCR

V bratislavskom Zichyho paláci sa v piatok 24. novembra konalo tradičné jesenné stretnutie sprievodcov cestovného ruchu.

03.11.2006

2. - 6. NOVEMBER ISTANBUL - VÝROČNÉ ZASADNUTIE FEG

V Istanbule sa konalo výročné zasadnutie Európskej federácie sprievodcov (FEG) - ktoré bolo zároveň aj oslovou 20. jubila vzniku FEG a 50. výročia založenia Istanbulského združenia sprievodcov IRO člena Tureckej federácie sprievodcov TUREB

23.10.2006

25. OKTÓBER - DOŠKOĽOVACIA PREDNÁŠKA

Najbližšia doškoľovacia prednáška sa koná

05.10.2006

PRIMACIÁLNY PALÁC - obmedzenia vstupu 12. -13. október

Dostali sme tento oznam z Magistrátu mesta Bratislava

26.09.2006

27.9. DOŠKOĽOVACIA PREDNÁŠKA - KAPLNKA SV. JAKUBA

V stredu 27. septembra sa bude konať ďalšia zo série doškoľovacích prednášok

04.09.2006

7. a 9. september -PRIJATIA V PRIMACIÁLNOM PALÁCI

Túto informáciu sme obdržali z Primaciálneho paláca

14.07.2006

14. JÚL - RÁDIO REGINA - RELÁCIA KONTAKTY

Hosťom relácie KONTAKTY, ktorú bude moderovať Ľuba Hargašová bude predseda SSSCR Marián Bilačič

01.07.2006

07. júl - PRIMACÁLNY PALÁC

Túto správu sme obdržali od praconíkov Magistrátu meta Bratislava

24.06.2006

ZAČALA DISTRIBÚCIA OSVEDČENÍ VLASTIVEDNÝCH SPRIEVODCOV

Pre vlastivedných sprievodcov v Bratislave máme nasledovný oznam

23.06.2006

ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN - PRIMACIÁLNY PALÁC 24. a 28. JÚN

Zverejňujeme informáciu Magistrátu

17.06.2006

22. JÚN - POZOR - PRIMACIÁLNY PALÁC BUDE ZATVORENÝ!

Zverejňujeme nasledovný oznam, ktorý nám bol doručený od pracovníkov bratislavského magistrátu.

15.06.2006

STRETNUTIE SSSCR A CECHU SPRIEVODCOV

V stredu 14. júna sa v Tatranskej Lomnici konalo spoločenské zasadnutie predsedníctva Cechu sprievodcov Tatry-Spiš a SSSCR

12.06.2006

EUROKURZ SPRIEVODCOV BUDE MAT MINIMALNE 600 HODIN !

V dnoch 12.-13. juna sa v Madride kona v poradi uz 4. zasadnutie pracovnej skupiny TG 5 Europskeho uradu pre technicku normalizaciu /CEN/

03.06.2006

STANOVISKO CECHU SPRIEVODCOV TATRY-SPIŠ

Stanovisko Cechu sprievodcov Tatry - Spiš k udalosti, ktorá sa stala so sprievodcami turistov z MR v sobotu 20.05.2006 v Bratislave:

01.06.2006

PRÁVNA ÚPRAVA O SPRIEVODCOCH CESTOVNÉHO RUCHU

Dňom 1. júna 2006 nadobuúda účinnosť zákon 186/2006, ktorý platí už od 16. apríla 2006