05.03.2020

30. JANUÁR - 3. FEBRUÁR 2008 : PRÁCE NA REDIZAJNOVANÍ WEBU SSSCR

Harmonogram prác na webovskej stránke www.touristguides.sk sa blíži v dňoch 30. januára - 3. februára 2008 do finálnej fázy - ktorá je sprevádzaná aj zmenami vo viditeľnej - uživateľskej časti webu. Cieľom úprav webovej stránky je prispieť k celkového sprehľadneniu a skvalitneniu obsahu, rovnako sa zvýši komfort pre návtevníkov a uživateľov

Práce na webovskej stránke - teda prechod na nový vizuál, rozšírenie sekcii a úprava prístupu do jednotlivých sekcií cez prihlasovacie rozhranie - tzv. LOG IN sa vykonávajú počas plnej prevádzky. S výnimkou viditeľných prebiehajúcich postupných plynulých zmien vzhľadu profesijných vizitiek v sekcii SPRIEVODCOVIA, by však všetky spomínané zmeny ale nemali byť sprevádzané žiadnymi obmedzeniami vo funkčnosti webu.
Úplné ukončenie prác je naplánované na 6. február 2008.