16.11.2008

19. NOVEMBER - ZAČALO SA EURÓPSKE FÓRUM SPRIEVODCOV V PALMA DE MALLORCA

Európske fórum sprievodcov - to je spoločný názov pre dve podujatia, ktoré sa konajú v termíne 19.-23. novembra.

16.11.2008

18. NOVEMBER - SIMON ANHOLT PREDNÁŠA V POPRADE

Všetko to podstatné o význame, postupoch a trikoch v oblasti brandingu destinácii cestovného ruchu odznie počas prednášky jedného z najúspešnejších odborníkov v tejto oblasti.

10.11.2008

10. NOVEMBER - JESENNÉ STRETNUTIE SPRIEVODCOV

Tradičné jesenné stretnutie sprievodcov sa konalo v bratislavskom paláci Zichy

08.11.2008

!!! POZOR ZMENA MIESTA KONANIA!!!! JESENNÉ STRETNUTIE SSSCR 10. NOVEMBRA

bude z organizačných dôvodov v náhradných priestoroch - PALÁC ZICHY -Ventúrska 9

08.11.2008

SSSCR NA VALNOM ZHROMAŽDENÍ SACKA V BUDAPEŠTI

SSSCR sa prezentovala v dňoch 6.-8. novembra na Valnom zhromaždení Slovenskej asociácie cestovných kancelárii a cestovných agentúr (SACKA) konanom v Budapešti

08.11.2008

SSSCR NA MADI PRAHA 2008

Tradične sme sa zúčastnili stretnutia členov Asociace pruvodcu Českej republiky na výstave MADI Praha

27.10.2008

10. NOVEMBER 2008 - JESENNÉ STRETNUTIE SPRIEVODCOV

Tradičné jesenné stretnutie sprievodcov sa bude konať v pondelok 10. novembra 2008 v Primaciálnom paláci v Bratislave

21.08.2008

18. AUGUST - OTVORENÝ LIST SSSCR FIRME ZILION

V posledných mesiacoch absolútne ustala komunikácia v osi developer výstavby v lokalite Vydrica - SSSCR, či generálne aktivisti, ktorým osud tejto časti podhradia nie je ľahostavný. SSSCR preto dňa 18. augusta 2008 doručila do sídla spoločnosti ZILION otvorený list.

01.07.2008

1. JÚL - VYRADENIE MŔTVYCH DUŠÍ Z ČLENSKEJ ZÁKLADNE

V zmysle uznesenia júnového predsedníctva SSSCR bolo ku 30. júnu 2008 administratívne ukončené členstvo tzv. mŕtvym dušiam.

01.07.2008

NÁVŠTEVNOSŤ WWW.TOURISTGUIDES.SK V PRVOM POLROKU 2008

Monitorovanie návštevnosti webovej stránky www.touristguides.sk svedčí o trvalom záujme predovšetkým o údaje v databáze sprievodcov.

03.06.2008

3. JÚN - SEMINÁR PRE SPRIEVODCOV V TRNAVE

Pri príležitosti 15. výročia zahájenia činnosti sprievodcov mesto Trnava zorganizovalo odborný seminár na ktorom formou hosťujúcej prednášky spoluparticipovala aj Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

25.05.2008

27. MÁJ - TLAČOVÁ KONFERENCIA K TÉME VYDRICA

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu usporiadala k téme Vydrica tlačovú konferenciu

16.05.2008

15. MÁJ - PETER MICHALKA BOL KOOPTOVANÝ ZA ČLENA KRK SSSCR

Predsedníctvo SSSCR (P-SSSCR) na svojom riadnom zasadnutí konanom v Bratislave, dňa 15. mája kooptovalo za člena Kontrolnej a revíznej komisie (KRK) Petra Michalku

01.05.2008

NÁVŠTEVNOSŤ WWW.TOURISTGUIDES.SK V APRÍLI 2008

Sledovanosť našej webovskej stránky monitorovaná od decembra roku 2007 softwérom WEBMONITOR prezrádza detailne jej sledovanosť. Naďalej platí, že najväčší objem stiahnutých stránok je v sekcii REGISTER SPRIEVODCOV

24.04.2008

26. APRÍL - MÍTING SSSCR A SPRIEVODCOV V ŽILINE

Z iniciatívy Turisticko-informačnej kancelárie mesta Žilina sa uskutočnil míting SSSCR a žilinských sprievodcov cestovného ruchu

31.03.2008

NÁVŠTEVNOSŤ WWW.TOURISTGUIDES.SK - PRVÝ KVARTÁL 2008

Monitoring webovej stránky SSSCR priniesol zaujímavé poznatky o jej návštevnosti

29.03.2008

27. MAREC - PREZENTÁCIA MESTA SKALICA

Mesto Skalica, ktoré už viacero rokov veľmi intenzívne pracuje na propagácii mesta a regiónu pozvalo subjekty cestovného ruchu na prezentačnú celodennú akciu Slobodného kráľovského mesta Skalica. Toto úspešné podujatie určite otvorilo, rozšírilo a doplnilo obzor aj sprievodcom!

28.03.2008

29.-30. MAREC 2008 - JARNÉ ZASADNUTIE - EGM FEG V BRUSELI

Tradičné jarné (mimoriadne) zasadnutie Európskej federácie sprievodcov sa koná opäť v Bruseli

25.03.2008

11. APRÍL - JARNÉ STRETNUTIE SPRIEVODCOV SSSCR

Tradičné jarné stretnutie sprievodcov (JSS) SSSCR, tentokrát pri príležitosti 5. výročia vzniku SSSCR, sa bude konať