05.03.2020

TOM HOOPER V BRATISLAVE

V dňoch 22.-24. júla 2007 navštívil Bratislavu prezident Európskej federácie sprievodcov (FEG) Tom Hooper

Spolu s Tomom Hooperom pricestovala aj viceprezidentka FEG Glorianne Mizzi.
Cieľom návštevy čelných predstaviteľov FEG bolo obzrieť si tvár miesta konania a odsúhlasiť definitívny oficiálny a sprievodný program 21. výročného zasadnutia FEG, ktorý sa bude konať v Bratislave 22-26. novembra 2007.
Súčasťou návštevy bolo i pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom sekcie CR Ministerstva hospodárstva Ing. Kuliffayom a viceprezidentom SACKA Ing. Kohlmannom, ako aj spoločné stretnutie FEG s predsedníctvom SSSCR