05.03.2020

26.-27. APRÍL 2007 ATÉNY - ZÁVEREČNÝ MÍTING CEN

V gréckej metropole sa konal zaverečný míting pracovnej skupiny TG5/329 CEN - Európskeho úradu pre technickú normalizáciu (CEN). Ako expert poverený SÚTN (Slovenský úrad pre technickú normalizáciu)na tomto stretnutí zastupoval Slovensko predseda SSSCR, Marián BIlačič

Týmto stretnutím sa ukončila dvojročná púť ku Európskej technickej norme, ktorá vytýči jednotné požiadavky na obsah a rozsah vzdelávania sprievodcov, tak ako aj kvalifikačnej skúšky. V Aténach sa prerokovalo celkovo 56 pripomieniok, ktoré vzišli z národných hlasovaní k draftu tejto normy.
Do dvoch mesiacov prebehne na pôde CEN záverečné hlasovanie k tejto technickej norme.
Následne CEN túto technickú normu zverejní v priebehu začiatku roka 2008 ju jednotlivé národné normalizačné inštitúty uvedú do života
--------------------
Poznámka:
Táto technická norma rieši len systém vzdelávania sprievodcov. Podmienky pre výkon práce sprievodcov - poskytovanie služieb nijako neovplyvní. Regulácia výkonu práce sprievodcov CR je plne v rukách členských štátov EÚ.