05.03.2020

9. NOVEMBER 2007 = 3. KONFERENCIA SSSCR

V piatok 9. novembra 2007 sa v Primaciálnom paláci v Bratislave uskutoční 3. KONFERENCIA SSSCR

Začiatok stretnutia v miestnosti číslo 5 na prízemí Primaciálneho paláca je plánovaný o 16:30 hod.
Súčasťou konferencie sú i voľby do Predsedníctva SSSCR (P-SSSCR) ako aj do Kontrolnej a revízne komisie (KRK SSSCR).
Konferencia SSSCR sa bude konať ako neverejné zasadnutie.
Členovia SSSCR obdržia obsielku s poštou po 15. októbri 2007

Tešíme sa na Vašu účasť!

SSSCR