05.03.2020

23. APRÍL - STRETNUTIE NA PôDE BKIS

Jednou z úloh, ktorú Jarné stretnutie sprievodcov uložilo Predsedníctvu bolo i vygenerovanie rozhovorov s BKIS.

Pracovné stretnutiesa uskutočnilo 23. apríla 2007 o 9:00 hod. Stretnutia sa zo strany BKIS zúčastnili, námestníčka BKIS Alexandra Bučková a pracovníčky BKIS Eva Mazúchová a Gabriela Červeňanská. SSSCR zastupoval predseda Marián Bilačič.

Ústrednými témami rozhovorov boli:
- legislatívne postavenie sprievodcov BKIS v kontexte voľného pohybu služieb
- vydávanie nových odznakov sprievodcom, ktorí sa podrobili preskúšaniu
- aktuálny stav dopravy v Starom meste
- odmeňovanie sprievodcov BKIS v sezóne 2007