05.03.2020

19. MÁJ - BARDEJOV STRETNUTIE SPRIEVDCOV

SSSCR v v spolupráci s TIK Bardejov pripravilo ďalšie zo stretnutí so sprievodcami na tému POSTAVENIE SPRIEVODCOV CESTOVNÉHO RUCHU V SR (v kontexte legislatívy EÚ)

Stretnmutie z Bardejova sa konalo v sobotu 19.mája 2007 o 15.00 hod. v ART Café Galery v Katovom dome Hosťom stretnutia bol predseda SSSCR, Marián Bilačič