20.09.2005

SPOMIENKA NA KAROLA VÁRADYHO

Dňa 20. septembra 2005 uplynulo už 5 rokov, čo nás na vrchole svojich tvorivých síl navždy opustil náš kolega a obetavý priateľ

02.08.2005

8. august 2005 - ROKOVANIA S SOPK A ZOCR

Predseda SSSCR, Marián Bilačič, sa 8. augusta zúčastnil pracovných stretnutí s predstaviteľmi Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK)a Združenia obchodu a cestovného ruchu (ZOCR).

22.07.2005

25-% ZĽAVA PRE ČLENOV SSSCR NA PUBLIKÁCIE Z VYDAVATEĽSTVA DAJAMA!!!

K veľmi príjemným prázdninových stretnutiam patrilo i osobné stretnutie s riaditeľom vydavateľstva DAJAMA Dr. Danielom Kollárom.

07.07.2005

7. júl 2005 - STRETNUTIE NA MINISTERSTVE HOSPODÁRSTVA

Toto pracovné stretnutie zo série rokovaní SSSCR s odborom cestovného ruchu Ministerstva hospodárstva bolo venované téme OBSAH A ROZSAH VZDELÁVANIA SPRIEVODCOV

07.07.2005

ČLENOVIA SSSCR SA SPOLUPODIEĽAJÚ NA PREZENTÁCIA SLOVENSKA

Sprievodcovia cestovného ruchu - členovia SSSCR, sa aktívne podieľajú na prezentácii Slovenska v rámci aktivít Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR)

11.06.2005

ROKOVANIA V ZVOLENE A BANSKEJ BYSTRICI

V piatok, 10. júna 2005, sa predseda SSSCR Marián Bilačič počas svojho pobytu na Strednom Slovensku stretol so zástupcami viacerých organizácii.

04.05.2005

POZVÁNKA

Predsedníctvu SSSCR bola doručená táto tajuplne vyzerajúca pozvánka od pani Mgr. art. Dany Kurillovej. Radi Vám konanie nasledovnej akcie oznamujeme a tlmočíme Vám pozvanie prostredníctvom nášho webu.

04.05.2005

SPREVÁDZALI SME ŠTUDENTOV EKONOMICKEJ UNIVERZITY

Členka predsedníctva SSSCR, pani docentka Novacká, svojho času konštatovala, že jej študenti, hoc študujú cestovný ruch o Bratislave vedia často menej ako by mali. A tak netrvalo dlho a zo strany pedagógov Ekonomickej univerzity (EU)vznikla iniciatíva predstaviť študentom Bratislavu ako známe-neznáme mesto. SSSCR túto iniciatívu samozrejme podporila.

29.04.2005

2. MÁJ 2005 - NOVELA ZÁKONA 281/2001 *** ZASADNUTIE NA MAGISTRÁTE BRATISLAVY

Vážení kolegovia a kolegyne! Dovoľujeme si Vás upovedomiť, že:

07.04.2005

DOŠKOĽOVACIE PREDNÁŠKY - APRÍL / MÁJ 2005

Na mesiace apríl a máj sme v spolupráci s BKIS (Bratislavské kultúrne a informačné stredisko) pripravili pre členov sprievodcovskej obce nasledovné odborné doškoľovacie prednášky:

24.03.2005

24. marec 2005 - ROKOVANIE NA MINISTERSTVE HOSPODÁRSTVA

Na Zelený štvrtok sa z iniciatívy riaditeľa odboru cestovného ruchu Ministerstva hospodárstva SR (MH SR), Ing. Gabriela Kuliffaya, uskutočnilo pracovné stretnutie ku novele Zákona 281/2001.

08.03.2005

9. APRÍL 2005 - JARNÉ STRETNUTIE SPRIEVODCOV SSSCR

Jarné stretnutie sprievodcov SSSCR sa konalo v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave.

08.03.2005

PÍŠE O NÁS MESAČNÍK CESTOVATEĽ 3/2005

Tretie tohtoročné vydanie populárneho mesačníka o dovolenkách a cestovaní CESTOVATEĽ prináša rozsiahle informácie o SSSCR.

02.03.2005

SSSCR MÁ 150 ČLENOV!

Dnes sme v matrike SSSCR zaregistrovali nového člena s poradovým číslom R-0150

02.03.2005

WEBSITE IN ENGLISH - WEBOVÁ STRÁNKA V ANGLIČTINE

It´s true! Start on 1-st March 2005 - Je to tak od 1. marca 2005

20.02.2005

SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV V SIEDMYCH MESTÁCH SLOVENSKA

Už po druhýkrát sme sa aj na Slovensku zapojili do akcie pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov. Po minuloročnej premiére sa ku kvartetu miest (Banská Bystrica, Bratislava, Košice a Prešov) pridal aj Bardejov, Martin a Šaľa. Studené počasie ale ani zvody jarných prázdnin neodradili poznaniachtivých od účasti na bezplatných prehliadkach miest.

13.02.2005

SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV

SSSCR pripravila v rámci osláv Svetového dňa sprievodcov opäť malý darček pre obyvateľov a návštevníkov slovenských miest - bezplatné prehliadky miest s odborným výkladom sprievodcov cestovného ruchu, ktoré sa budú konať v nedeľu 20. februára 2005

08.02.2005

13. február, 18. február, 21. február - SSSCR NA ROZHLASOVÝCH VLNÁCH A V TV!

Vo februári sa Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu podarilo opäť výrazne zviditelniť na televíznej obrazovke a na frekvenciách najpočúvanejších rádii v SR!

29.01.2005

11. február 2005 = STRETNUTIE SPRIEVODCOV V POPRADE

SSSCR pokračuje v tradícii pravidelných stretnutí so sprievodcami, členmi i nečlenmi SSSCR v regiónoch. Potvrdzuje to i stretnutie ktoré sa konalo začiatkom februára pod Tatrami.

24.01.2005

SSSCR NA SVETOVEJ KONFERENCII WFTGA V MELBOURNE !

Na prelome mesiacov január a február sa v austrálskom Melbourne konala svetová konferencia WFTGA (Svetovej asociácie turistických sprievodcov). SSSCR mala na rokovaní 21. konferencie svoje zastúpenie!