05.03.2020

ČIASTKOVÝ VÝPADOK WEBOVEJ STRÁNKY

S poľutovaním musíme konštatovať, že v dňoch 21.-26. septembra došlo k čiastkovému výpadku domény www.touristguides.sk. Webová stránka SSSCR však i napriek výpadku fungovala pod jej aliasom ako www.ssscr.sk

Výpadok nebol spôsobený SSSCR. Za porozumenie ďakujeme! SSSCR