05.03.2020

JÚL 2007 - ÚPRAVY NA WWW.TOURISTGUIDES.SK

V priebehu mesiaca júl budú na našej webovej stránke vykonávané úpravy týkajúce sa celkového dizajnu, registra sprievodcov, ako aj funkčnosti a dostupnosti jednotlivých sekcií stránky

Okrem úprav celkového vizuálu stránky - najmä však prehľadnejšieho členenia obsahu profesných vizitiek našich členov v sekcii SPRIEVODCOVIA (register sprievodcov) príde k ďalšej - významnejšej zmene.
Sekcie BURZA PRÁCE, RADY A TIPY, ako aj nová sekcia KLUB ŽIVNOSTNÍKOV budú po 20. júli 2007 dostupné len držiteľom prístupových hesiel - teda len naším členom.
O všetkých úpravách a pridelení hesiel Vás budeme včas informovať.
SSSCR