05.03.2020

24.-27. MÁJ 2007 BRATISLAVA - KONFERENCIA PREDSEDOV PARLAMENTOV EÚ

Konferencia predsedov parlamentov Európskej únie je najvyššia inštitucionalizovaná forma medziparlamentnej spolupráce v Európskej únii združujúca predsedov parlamentov členských krajín EÚ. Toto vrcholné podujatie sa bude konať v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky a Bratislavského hradu.

Zohľadnite preto pri plánovaní svojich sprievodcovských aktivit skutočnosť, že v uvedenom termíne bude výrazne obmedzený prístup verejnosti do areálu a priestorov Bratislavského hradu a v jeho okolí budú zavedené dopravné obmedzenia.