21.05.2006

TLAČOVÁ SPRÁVA SSSCR - AD MAĎARSKÍ ČIERNI SPRIEVODCOVIA

SSSCR vydala dnes večer v slede udalostí posledných hodín a enormného záujmu médií nasledovnú tlačovú správu

21.05.2006

BOLI PODANÉ PRVÉ OZNÁMENIA O PORUŠENÍ ZÁKONA ČIERNYMI SPRIEVODCAMI

20. mája 2006 boli na obvodnom oddelení Policajného zboru SR - Bratislava stred podané prvé dve oznámenia o porušení zákona číslo 281/2001 čiernymi sprievodcami - v oboch prípadoch sa jednalo o občana Maďarskej republiky.

13.05.2006

ČERNOTA NABERÁ NA ROZMEROCH

Turistov na Slovensko prichádza čím ďalej viac a viac. Sezóna sa začala skôr a naberá na intenzite. Netýka sa to len nášho hlavného mesta, ale čo je potešiteľné obdobné referencie najmä o počte individuálnych návštevníkov prichádzajú i z iných turistických regiónov. Tu asi dobré správy končia - pretože podiel čiernych sprievodcov dramaticky narástol.

07.05.2006

OZNAM PRE ČLENOV SSSCR

Už dlhšiu dobu sa nám žiaľ (i napriek opakovaným písomným výzvam) nedarí stimulovať našich členov k plneniu si základných členských povinností člena SSSCR ku ktorým patrí aj úhrada členského príspevku.

28.04.2006

02. a 03. máj - PRIMACIÁLNY PALÁC

Obmedzenie vstupu

24.04.2006

27. a 28. apríl 2006 - PRIMACIÁLNY PALÁC - ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN

Venujte prosím pozornosť nasledujúcemu oznamu:

05.04.2006

7. apríl 2006 - PRIMACIÁLNY PALÁC - ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN

Tak ako bolo avizované na Jarnom stretnutí sprievodcov SSSCR prinášame aktuálny infoservis o zmene otváracích hodín v Primaciálnom paláci

07.03.2006

DVE MUCHY JEDNOU RANOU - JARNÉ STRETNUTIE + DOŠKOĽOVAČKA

Blíži sa termín tradičného jarného stretnutia sprievodcov SSSCR. Pre všetkých kolegov sme sa tentokrát rozhodli pripraviť v spolupráci s našimi partnermi atraktívny blok programov. Uvidíme či sa nám týmto experimentom podarí prilákať viac kolegov - najmä tých, ktorí budú vážiť dlhšiu cestu

03.03.2006

DOŠKOĽOVACIE PREDNÁŠKY - MAREC - APRÍL

SSSCR pripravila v spolupráci s Bratislavským kultúrnyma informačným strediskom (BKIS) pre sprievodcov nasledovné odborné prednášky:

24.02.2006

24.-25. február 2006 JARNÉ ZASADNUTIE FEG - PRAHA

Jarné zasadnutie FEG sa malo pôvodne konať na prelome februára a marca na Islande. Napokon kvôli až mnohým nezodpovedaným otázkam zo strany organizátorov na Islande FEG v decembri 2005 prijal operatívne rozhodnutie summit na Islande zrušiť. Ako náhradné riešenie sa ponúkla Praha v čase konania HOLIDAY WORLD. Dovolíme si tvrdiť, že i napriek časovej tiesni v ktorej sa Asociace pruvodcu ČR ocitla sa jej podarilo pripraviť toto podujatie na najvyššej špičkovej úrovni.

24.02.2006

23.-26. február HOLIDAY WORLD 2006 PRAHA

SSSCR sa vďaka nezisťnej podpore Asociace pruvodcu Českej republiky mohla prezentovať odbornej i laickej verejnosti i na tomto podujatí

22.02.2006

21. FEBRUÁR - Svetový deň sprievodcov

Pozvnánku do ulíc 11 slovenských miest prijalo 1506 obyvateľov a návštevníkov miest, ktorých sprevádzalo 48 sprievodcov.

15.02.2006

3. marec 2006 - PLES SPRIEVODCOV

Predaj lístkov na ples sprievodcov ktorý sa koná v piatok 3. marca 2006 na lodi ŽILINA už beží

15.02.2006

ROKOVANIE NA MINISTERSTVE HOSPODÁRSTVA

V utorok, 14. februára 2006, prebehlo na pôde Ministerstva hospodárstva SR ďalšie pracovné stretnutie na tému SPRIEVODCOVIA

13.02.2006

18. február 2006 - SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV ---- POZVÁNKA Z KRAKOWA

Radi Vám sprostredkováme pozvánku, ktorú nám z Krakova doručil náš kolega - člen SSSCR, Róbert Schmidt.

21.02.2006

20. - 21. FEBRUÁR : NA CYPRE ZASADAL CEN

V Limassole zasadala už na svojom 3. stretnutí pracovná skupina TG 5 CEN (Európsky výbor pre normalizáciu),ktorá sa zaoberá prípravou budúcej euronormy o nárokoch na vzdelávanie sprievodcov. Slovensko v pracovnej skupine expertov zastupuje na základe nominácie Slovenského úradu pre technickú normalizáciu (SÚTN) predseda SSSCR Marián Bilačič.

13.02.2006

18. február 2006 - SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV ---- AKCIE NA SLOVENSKU

Z iniciatívy SSSCR sa pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov WFTGA (Svetová federácia asociácií turistických sprievodcov) budú na Slovensku už po tretíkrát konať bezplatné prehliadky miest a to celkovo v 11 mestách celého Slovenska.
Úprimne ďakujeme všetkým našim kolegom sprievodcom, ktorí sa zapojili do tejto akcie bez nároku na honorár a podporili tak túto myšlienku. Bez nich by to nešlo!

13.02.2006

13. február 2006 - TLAČOVÁ KONFERENCIA SSSCR

Tlačová konferencia SSSCR ku Svetovému dňu sprievodcov sa konala o 14:00 hod. v Primaciálnom paláci v Bratislave.

13.02.2006

13. február 2006 - EXKURZIA - AULANDIA BRATISLAVA

Okúsiť to na vlastnej koži - tak to bol zámer tejto tematickej exkurzie do prvého AQUAPARKU v Bratislave AULANDIA v nákupnom centre AUPARK.

11.02.2006

10. FEBRUÁR - SSSCR NA VLNÁCH RÁDIA REGINA

Témou vysielania relácie KONTAKTY, ktorú moderovala Ľuba Hargašová, boli sprievodcovia cestovného ruchu.