05.03.2020

PREDEDA SSSCR ROKOVAL S PREZIDENTOM SACKA

Dňa 24. júla sa uskutočnilo pracovné stretntie predsedu SSSCR, Mariána Bilačiča s prezidentom Slovenskej asociácie cestovných kancelárii a agentúr - SACKA, Ing. Stanislavom Mackom

Počas valného zhromaždenia SACKA (apríl 2007) delegáti prijali pozmeňujúci rozširujúci návrh Mariána Bilačiča zahrnúť do legislatívneho plánu práce SACKA nielen prípravu právnej normy o sprievodcoch, ale legislatívne ošetriť aj postavenie vedúcich zájazdov a delegátov CK.
Témou tohto rokovania čelných predstaviteľov SSSCR a SACKA (pred augustovou radou SACKA, ktorá sa práve legislatívou bude zaoberať) bola diskusia o kontúrach nevyhnutne potrebných zmien v legislatíve týkajúcej sa právneho postavenia, kvalifikácie a vzdelávania, ako aj výkonu povolaní sprievodca CR-delgát-vedúci zájazdu.
Obaja predstaviteľia profesných združení disktovali o potrebách stavov ako aj o konkrétnych krokoch potrebných pre zabezpečenie plnej kompatibility a profesijného uplatnenia sa slovenských sprievodcov-delegátov a vedúcich zájazdov výkonu povolaní a uznávania ich kvalifikácie v kontexte smerníc EU o Uznávaní odborného vzdelania a Voľného pohybu služieb