05.03.2020

21. MÁJ - STRETNUTIE V MOJMÍROVCIACH

.

Obsahom stretnutia bola odborná diskusia o projekte pre vzdelávanie v rámci vzdelávacích programov LEONARDO DA VINCI