11.01.2010

JANUÁR 2010 - STRETNUTIA SSSCR SO SPRIEVODCAMI V POPRADE, KOŠICIACH A MARTINE

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu (SSSCR) usporiada v závere januára pre svojich členov, ako i pre širokú sprievodcovskú verejnosť, tradičné stretnutia.

10.01.2010

4. FEBRUÁRA 2010 OTVÁRA SSSCR KURZ SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU A TO KONKRÉTNE V BRATISLAVE A POPRADE

Slovenská spoločnosť sprievodcov cstovného ruchu, ako držiteľ Akreditácie Ministerstva školstva Slovenskej republiky, otváva už 4. februára 2010 špecializovaný odborný Kurz sprievodca cestovného ruchu a to konkrétne v Bratislave a Poprade.

01.01.2010

PF 2010 - DO NOVÉHO ROKU VŠETKO LEN TO NAJ.... !

Prajeme všetkým našim členom, priateľom a známym, aby ich po celý Nový rok 2010 sprevádzalo zdravie, šťastie, pohoda a pracovné úspechy! SSSCR

22.11.2009

22: NOVEMBER - NOVÝM PREDSEDOM FEG SA STAL ŠPANIEL CARLOS ORTEGA

Počas Európskej konferencie sprievodcov, ktorá sa konala v dňoch 21.-22. novembra v Porte bol za predsedu Európskej federácie sprievodcov (FEG) zvolený Carlos Ortega z Kanárskych ostrovov

20.11.2009

20.-21: NOVEMBER : PORTO VÝROČNÉ ZASADNUTIE FEG

V portugalskom meste Porto sa začína výročné zasadfnutie Európskej federácie sprievodcov (FEG)

13.11.2009

13.-14. NOVEMBER JESENNÝ SEMINÁR SACKA

V dňoch 13.-14. novembra sa v Rakúsku - Bad KLeinkirchheim (Korutánko) koná jesenný seminár Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA)

11.11.2009

11. NOVEMBER 2009 - KONALA SA 4. KONFERENCIA SSSCR

V bratislavskom Zichyho paláci sa konala 4. Konferencia SSSCR. Ako čestní hostia sa podujatia zúčastnili Ing. Gabriel Kuliffay, generálny riaditeľ sekcie turizmu Ministerstva hospodárstva a Mgr. Tomáš Hasala, prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárii a cestovných agentúr

06.11.2009

ZOZNAM KANDIDÁTOV DO VOLIEB SSSCR

Počas 4. Konferencie SSSCR, 11. novembra 2009, sa budú konať voľby do Predsedníctva SSSCR ako aj do Kontrolnej a revíznej komisie SSSCR pre funkčné obdobie rokov 2010-2011.

18.10.2009

4. KONFERENCIA SSSCR SA BUDE KONAŤ 11. NOVEMBRA

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu vznikla v roku 2003. Jej vrcholným podujatím je Konferencia SSSCR, ktorá sa koná raz za dva roky...

05.10.2009

AKREDITOVANÝ KURZ SPRIEVODCOV OTVÁRA SSSCR V JANUÁRI 2010!

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu otvára akreditovaný kurz pre sprievodcov

05.10.2009

14. OKTÓBER - PREDNÁŠKA : ŠLACHICKÉ PALÁCE V BRATISLAVE (1)

Po hlavnej sezóne sa začína opäť naša tradičná séria doškoľovacích prednášok a odborných exkurzii pre sprieviodcov!

12.08.2009

12. AUGUST - ROKOVANIE NA MAGISTRATE - DEFINITÍVNE ROZHODNUTIE O NA/VY-STUPOVACÍCH PRUHOCH NA RÁZUSOVOM NÁBREŽÍ EŠTE NEPADLO

Z iniciatívy Magistrátu Bratislavy, sa ako priama odozva na tlačovú konferenciu SSSCR počas ktorej sme poukázali na kontraproduktívny efekt zrušeného zrušenia krátkodobých zastávok, konalo pracovné stretnutie

29.07.2009

30. JÚN 2009 - TLAČOVÁ KONFERENCIA SSSCR - STAV DOPRAVY V HLAVNOM MESTE Z POHĽADU CESTOVNÉHO RUCHU

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu sa na základe Oznámenia Magistrátu hlavného mesta z 23. júla O zrušení zastávok pre krátkodobé na-/vy-stupovanie pasažierov ku dňu 1. augusta 2009 rozhodla usporiadať v Bratislave tlačovú konferenciu

21.07.2009

SSSCR NEPREVÁDZKUJE WEBSTRÁNKU WWW.SPRIEVODCOVIA.SK !

Sprievodcovia cestovného ruchu dostávali na začiatku letnej sezóny ponuku inzerovať, citujeme:...na exkluzívnej webstránke WWW.SPRIEVODCOVIA.SK... V posledných dňoch nám opakovane adresovali otázku, prečo táto stránka WWW.SPRIEVODCOVIA.SK nefunguje?
SSSCR WWW.SPRIEVODCOVIA.SK VôBEC NEPREVÁDZKUJE!

10.06.2009

JAR 2009 - NOVÉ MAPKY AKO EDIČNÉ POČINY SSSCR

Začiatkom mája uzrel svetlo sveta orientačný plánik v praktickom formáte A4 Bratislavy, ktorý sa už teší veľkej obľube medzi návštevníkmi hlavného mesta. Začiatkom júla k nemu pribudne v rámci druhej edície aj prehľadná mapka celého Slovenska v formáte A3

10.06.2009

10. - 11. JÚN - V PRAHE SA KONALA KONFERENCIA O PRIEMYSELNE TURIZMU

V rámci českého predsedníctva v Európskej únii sa v Prahe konala medzinárodná konferencia na tému PRIEMYSEL CESTOVNÉHO RUCHU: ZAMESTNANOSŤ A PRÁCA - VÝZVY TRHU

07.06.2009

OD LETA PRIBUDNE NA WEBE SSSCR VIRTUÁLNA KNIŽNICA !

K prvému letnému dňu - teda začiatkom tretej dekády júna pribudne na webovskej stránke SSSCR nová sekcia.

25.05.2009

27. MÁJ ROKOVANIE S MAGISTRÁTOM HLAVNÉHO MESTA BRATISLAVA

Pracovné stretnutie SSSCR s predstaviteľmi hlavného mesta Bratislavy pôvodne plánované na 25. mája sa napokon uskutočnilo v náhradnom termíne

07.05.2009

ČO PRIPRAVILA SSSCR PRE SVOJICH ČLENOV V MÁJI ?

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu pripravila pre svojich členov aj na prahu začínajúcej sa hlavnej sezóny celú radu odbroných programov. Prinášame ich kalendárium