Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
211_eb163727917cbba1eea208541a643e74
Meno
VARGA Zoltán, Ing.
Registračné číslo
R-0188
Jazykové znalosti
maďarsky
Bydlisko
Obec
Nové Zámky
Okres
Nové Zámky
Kontakt
Telefón
+421-35-6418015
Mobil
+421-905-851159
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
city guide PRAGUE / sprievodca po meste PRAHA
od roku 2001
vydal No: 64/2001/ÚVL PIS Praha
v roku 2001
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 2006
vydal No: 37/2006 Magistrát mesta Bratislava
v roku 2006
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-24 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 14
kvalifikovaný sprievodca po meste PRAHA (PIA)
Krajina ČESKÁ REPUBLIKA
Prax (roky) - 19
tourist guide HUNGARY / sprievodca CR Maďarsko
Krajina MAĎARSKO
Prax (roky) - 19
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
Časové možnosti
neobmedzené,