Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Vágnerová
Meno
VÁGNEROVÁ Lucia, Ing.
Registračné číslo
R-0596
Jazykové znalosti
francúzsky
anglicky
Bydlisko
Obec
Detva
Okres
Detva
Kontakt
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2024
vydal No: 4/2023-2024 ŠÍP Soňa Grekásáková Martin
v roku 2024
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
Časové možnosti