Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Szullo 180x240
Meno
SZÜLLŐ Anikó, Mag.
Registračné číslo
R-0562
Jazykové znalosti
slovensky
nemecky
taliansky
maďarsky
Bydlisko
Obec
Trhová Hradská
Okres
Dunajská Streda
Kontakt
Mobil
+421-905-190 166
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu / delegát
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - MAĎARSKO
od roku 2020
vydal No: 1391129 SZÓKRATÉSZ KULGAZDASÁGI AKADÉMIA Kft. Budapest
v roku 2020
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
Časové možnosti
neobmedzené,