Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
2019_ea6b2efbdd4255a9f1b3bbc6399b58f4
Meno
SENDEKOVÁ Michaela, Ing.
Registračné číslo
R-0492
Jazykové znalosti
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Civilné povolanie
manažér
Osvedčenie o kvalifikácii
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
Časové možnosti