Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Maximilian Musil foto (1)
Meno
MUSIL Maximilián, Bc.
Registračné číslo
R-0600
Jazykové znalosti
nemecky
francúzsky
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2017
vydal No: EUBA 2017/38 Ekonomická univerzita Bratislava
v roku 2017
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
Časové možnosti