Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Mrvová
Meno
MRVOVÁ Eva, Ing.
Registračné číslo
R-0580
Jazykové znalosti
anglicky
rusky
Bydlisko
Obec
Podolie
Okres
Nové Mesto nad Váhom
Kontakt
Mobil
+421-905-404 775
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2018
vydal No: 140/2018/TT - VAJAK sro. Trenčín
v roku 2018
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
PCR Krajina:
POĽSKO
SLOVINSKO
TALIANSKO
ŠVAJČIARSKO
RUSKO
GRUZÍNSKO
ARMÉNSKO
TURECKO (Istanbul)
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
Časové možnosti
neobmedzené,