Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Labudová
Meno
LABUDOVÁ Ivana, PhDr.
Registračné číslo
R-0399
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
Bydlisko
Obec
Varín
Okres
Žilina
Kontakt
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2014
vydal No: 5ú2014 Soňa Greksáková- Šíp, Martin
v roku 2014
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
Časové možnosti