Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Zuzana Janogova
Meno
JANOGOVÁ Zuzana, Mgr.
Registračné číslo
R-598
Jazykové znalosti
anglicky
chorvátsky
Bydlisko
Obec
Modra
Okres
Pezinok
Kontakt
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
Časové možnosti