Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Hrodegh
Meno
HRODEGHOVÁ Emília
Registračné číslo
R-0599
Jazykové znalosti
taliansky
anglicky
Bydlisko
Obec
Trenčín
Okres
Trenčín
Kontakt
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 1991
vydal Euroópska vzdelávacia akadémia
v roku 1991
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
Časové možnosti