Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
2028_d860edd1dd83b36f02ce52bde626c653
Meno
HLADEKOVÁ Libuše Chiara, Ing.
Registračné číslo
R-0499
Jazykové znalosti
česky
taliansky
Bydlisko
Obec
Dolný Kubín-Záskalie
Okres
Dolný Kubín
Kontakt
Civilné povolanie
lektor
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2018
vydal No: 02/2018 Soňa Greksáková - ŠIP Martin
v roku 2018
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
Časové možnosti
neobmedzené,