Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
2366_d3b1fb02964aa64e257f9f26a31f72cf
Meno
HARMATOVÁ Veronika, Mgr.
Registračné číslo
R-0526
Jazykové znalosti
francúzsky
anglicky
poľsky
Bydlisko
Obec
Trstená
Okres
Tvrdošín
Kontakt
Mobil
+421-903-882 572
Civilné povolanie
tlmočník-prekladateľ-učiteľ
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2019
vydal No: 6/2019 Soňa Greksáková - ŠIP Martin
v roku 2019
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 1
vedúci zájazdu
Krajina ČESKÁ REPUBLIKA
Prax (roky) - 1
vedúci zájazdu
Krajina POĽSKO
Prax (roky) - 1
vedúci zájazdu
Krajina FRANCÚZSKO
Prax (roky) - 1
vedúci zájazdu
Krajina VEĽKÁ BRITÁNIA (Londýn)
Prax (roky) - 1
vedúci zájazdu
Krajina TALIANSKO (Rím, Miláno, Tivoli)
Prax (roky) - 1
vedúci zájazdu
Krajina ŠVAJČIARSKO (Ženeva, Bern, Zürich)
Prax (roky) - 1
Územná špecializácia
ACR Región:
región ORAVA
región LIPTOV
kraj ŽILINA
SEVERNÉ SLOVENSKO
DCR Región:
región ORAVA
región LIPTOV
kraj ŽILINA
SEVERNÉ SLOVENSKO
PCR Krajina:
ČESKÁ REPUBLIKA
POĽSKO
FRANCÚZSKO
VEĽKÁ BRITÁNIA (Londýn)
TALIANSKO (Rím, Miláno, Tivoli)
ŠVAJČIARSKO (Ženeva, Bern, Zürich)
Časové možnosti
neobmedzené,