Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Peter Germuska - ssscr
Meno
GERMUŠKA Peter, Mgr.
Registračné číslo
R-0133
Jazykové znalosti
anglicky
Bydlisko
Obec
Košice
Okres
Košice
Kontakt
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 10
vedúci zájazdu
Krajina NEMECKO
Prax (roky) - 3
city guide KOŠICE / sprievodca po meste KOŠICE
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 10
Územná špecializácia
Časové možnosti