Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
560_Durcatova
Meno
ĎURČAŤOVÁ Viera
Registračné číslo
R-0560
Jazykové znalosti
česky
francúzsky
Bydlisko
Obec
Viroflay
Okres
Viroflay (Francúzsko)
Kontakt
Mobil
FR:+33-686-594 192, SK: +421-903-368 307
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2016
vydal No: J/004/2016 DESPA sro. Nitra
v roku 2016
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu
Krajina FRANCÚZSKO
Prax (roky) - 5
Územná špecializácia
PCR Krajina:
FRANCÚZSKO
Časové možnosti
neobmedzené,