Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Danielová
Meno
DANIELOVÁ Viera, Mgr.
Registračné číslo
R-0597
Jazykové znalosti
nemecky
taliansky
anglicky
Bydlisko
Obec
Jevany
Okres
Praha - Východ (Česká republika)
Kontakt
Civilné povolanie
učiteľ jazykov
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2024
vydal No: 9/2023-2024 ŠÍP Soňa Grekásáková Martin
v roku 2024
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
Časové možnosti