Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
2382_ee8fe9093fbbb687bef15a38facc44d2
Meno
BEDNÁROVÁ Zuzana, Mgr.
Registračné číslo
R-0542
Jazykové znalosti
nemecky
taliansky
anglicky
rusky
Bydlisko
Obec
Hlohovec
Okres
Hlohovec
Kontakt
Mobil
+39-340-999 96 26
Skype
susanna198430
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2005
vydal No: 65/2005 Krajské osvetové stredisko v Nitre
v roku 2005
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
Časové možnosti
neobmedzené,