Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
2382_ee8fe9093fbbb687bef15a38facc44d2
Meno
BEDNÁROVÁ Zuzana, Mgr.
Registračné číslo
R-0542
Jazykové znalosti
nemecky
taliansky
francúzsky
anglicky
rusky
Bydlisko
Obec
Trofarello
Okres
Turín (Taliansko)
Kontakt
Mobil
+39-340-999 96 26
Skype
susanna198430
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2005
vydal No: 65/2005 Krajské osvetové stredisko v Nitre
v roku 2005
TALIANSKO - ohlásenie podnikania (registrovaný sprievodca CR)
od roku 2021
vydal No: SG|16/04/2020|176 - DECRETO - Ministero per i beni e le attivita culturali e per il turismo
v roku 2021
cykloturisticky sprievodca (s osvedčením)
od roku .
vydal .
v roku .
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 18
delegát cestovnej kancelárie
Krajina TALIANSKO
Prax (roky) - 5
cyklo zájazdy
Krajina TALIANSKO (Piemont)
Prax (roky) .
Územná špecializácia
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
TALIANSKO (Piemont)
Časové možnosti
neobmedzené,