Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Bandíková
Meno
BANDÍKOVÁ Iveta, JUDr.
Registračné číslo
R-0594
Jazykové znalosti
nemecky
taliansky
rusky
Bydlisko
Obec
Žilina
Okres
Žilina
Kontakt
Mobil
+421-905-389 285
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2003
vydal No: 1/2023 ŠÍP Soňa Grekásáková Martin
v roku 2023
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
RAKÚSKO
TALIANSKO
ŠVAJČIARSKO
Časové možnosti
neobmedzené,