05.03.2020

2017 = ROK PLNÝ NOVÝCH VÝZIEV

Na prahu nového roka si ľudia už tradične zvyknú dávať rôzne sľuby a predsavzatia. Dajú sa tieto zámery a sľuby aj skutočne naplniť?! Pokiaľ nie sú falošné či bombasticky nereálne tak áno. Naše zámery a plány však často podliehajú ale i vonkajším, často vopred úplne nepredvídateľným, vplyvom. Ale kde vôľa, tam cesta...

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu, profesijné združenie kvalifikovaných sprievodcov, vstupuje v tomto roku do štrnásteho roku svojej existencie. To už je doba kedy sa dá v živote organizácie povedať - toto je TRADÍCIA. Doba sa mení a my sa však dívame vpred a popri tom tradičnom ponúkame aj ďalšie kľúčové slová z ktorých najsilnejšie znie INOVÁCIA!
Neustále ponúkame úprimný a poctivý prístup k cestovnému ruchu - tak ako voči klientovi ako konečnému spotrebiteľovi, tak aj ku všetkých prirodzeným partnerom v súkolí cestovného ruchu. Mnohým naše snahy o nastavenie transparentných pravidiel a štandardizáciu pomerov pre výkon práce sprievodcov, tak ako aj profesionálnej odbornej prípravy zjavne nevoňajú. Je to pochopiteľné, lebo v mútnych vodách sa najlepšie loví...
V poslednom období sme zaregistrovali viaceré hlasy ktoré poukazujú na legislatívne pasce a volajúce po zmenách v systéme... To je pekné, no nemýľme si dojmy a pojmy... Aktivistom určite nie je hneď ten kto na špinu v rieke len upozorní - ale až ten kto reálne špinavú rieku vyčistí. O deformáciách v systéme vieme takmer všetko a to už viac ako desaťročie. Rovnako dlho ponúkame jednoduché, účinné a plne eurokomforné riešenie postavenia sprievodcov cestovného ruchu. Zdá sa, že najvyššie miesta naša aktivita necháva chladných. Na škodu všetkých... Sme neustále aktívni a neustávame! Hoci sa to nezdá stále napredujeme. Krok za krokom...
Budúcnosť, a to aj v komunikačnom formáte DIGITAL 4.0 , už dávno našla svoje meno, ktoré znie na prvé počutie pomerne stroho - KVALITA. Už v januári preto pod hlavičkou a gesciou SSSCR spúšťame náš vlastný Systém pre certifikáciu kvalifikovaných sprievodcov cestovného ruchu KVALITA A KVALIFIKÁCIA .