05.03.2020

15. MÁJ - PETER MICHALKA BOL KOOPTOVANÝ ZA ČLENA KRK SSSCR

Predsedníctvo SSSCR (P-SSSCR) na svojom riadnom zasadnutí konanom v Bratislave, dňa 15. mája kooptovalo za člena Kontrolnej a revíznej komisie (KRK) Petra Michalku

P-SSSCR, po vylučení Mladena Heruca z radov členov SSSCR, pracovalo od decembra 2007 v neúplnom zložení. P-SSSCR poverilo v decembri 2007 výkonom funkcie tajomníka SSSCR Hanku Školkayovú, pôvodne zvolenú za členku KRK.
Na uprázdenú funkciu člena KRK bol P-SSSCR koptovaný Peter Michalka. P-SSSCR pri svojom rozhodnutí plne rešpektovalo výsledok volieb do orgánov SSSCR, konaných počas 3. Konferencie SSSCR v novembri 2007, v ktorých Peter Michalka získal 36 hlasov členov SSSCR, a podľa výsledku volieb bol ako tzv. prvý kandidát pod čiarou de facto náhradníkom.