Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
206_7eabe3a1649ffa2b3ff8c02ebfd5659f
Meno
ZOLOVČÍKOVÁ Mária, PaedDr.
Registračné číslo
R-0184
Jazykové znalosti
francúzsky
rusky
Bydlisko
Obec
Moravany
Okres
Michalovce
Kontakt
Telefón
+421-56-6488276
Mobil
+421-903-061776
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 1991
vydal No: 86/A/91/2006 EVA Bratislava
v roku 2006
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 29
vedúci zájazdu
Krajina TALIANSKO
Prax (roky) - 15
vedúci zájazdu
Krajina ŠPANIELSKO
Prax (roky) - 15
vedúci zájazdu
Krajina PORTUGALSKO
Prax (roky) - 15
vedúci zájazdu
Krajina FRANCÚZSKO
Prax (roky) - 15
vedúci zájazdu
Krajina TURECKO
Prax (roky) - 15
Územná špecializácia
ACR Región:
VÝCHODNÉ SLOVENSKO
DCR Región:
VÝCHODNÉ SLOVENSKO
PCR Krajina:
TALIANSKO
ŠPANIELSKO
PORTUGALSKO
FRANCÚZSKO
TURECKO
Časové možnosti
neobmedzené,