Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
481_9461cce28ebe3e76fb4b931c35a169b0
Meno
ZOĽÁKOVÁ Ľudmila, Mgr.
Registračné číslo
R-0411
Jazykové znalosti
nemecky
taliansky
Bydlisko
Obec
Kružľov
Okres
Bardejov
Kontakt
Mobil
+421-908-970 188
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2015
vydal No: 16/2015 Prešovská univerzita v Prešove
v roku 2015
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 5
Územná špecializácia
Časové možnosti
neobmedzené,