Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
556_11b921ef080f7736089c757404650e40
Meno
ZBOROVIANOVÁ Slávka, Mgr.
Registračné číslo
R-0465
Jazykové znalosti
nemecky
francúzsky
anglicky
rusky
Bydlisko
Obec
Kapušany
Okres
Prešov
Kontakt
Mobil
+421-907-977 447
Skype
flotta76
Civilné povolanie
úradník
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2017
vydal No: 16/2017 ŠÍP Martin
v roku 2017
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
Časové možnosti
počas víkendov,