Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
510_087408522c31eeb1f982bc0eaf81d35f
Meno
ZAŤKOVÁ Mária, Mgr.
Registračné číslo
R-0439
Jazykové znalosti
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-910-950 423
Civilné povolanie
prekladateľ-tlmočník
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 2014
vydal No: 15/2014 BKIS Bratislava
v roku 2014
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-57 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 6
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA a okolie
DCR Región:
mesto BRATISLAVA a okolie
Časové možnosti
neobmedzené,