Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
280_92c8c96e4c37100777c7190b76d28233
Meno
ŽÁKOVÁ Lucia, Mgr.
Registračné číslo
R-0242
Jazykové znalosti
anglicky
dánsky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-907-123 058
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2005
vydal No: 1280 MISTRÁL Bratislava
v roku 2005
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 2001
vydal No: BKIS Bratislava
v roku 2001
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 15
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 10
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
Časové možnosti
neobmedzené,