Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Záborská 2021 180x240
Meno
ZÁBORSKÁ Janette, Dott.
Registračné číslo
R-0486
Jazykové znalosti
taliansky
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-907-649 407
Skype
janette.zaborska1
Civilné povolanie
súdny tlmočník registrovaný MS SR
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2016
vydal No: 10/2016 HOST Bratislava
v roku 2016
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-28 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 4
delegát cestovnej kancelárie
Krajina TALIANSKO
Prax (roky) - 1
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
TALIANSKO
Časové možnosti
neobmedzené,