Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
2370_ca43108ded5aabc7793d3f9b928cdd54
Meno
VOJTUŠOVÁ Ildikó
Registračné číslo
R-0532
Jazykové znalosti
anglicky
maďarsky
Bydlisko
Obec
Banská Štiavnica
Okres
Banská Štiavnica
Kontakt
Mobil
+421-949-464 284
Civilné povolanie
sprievodca cestovného ruchu - tlmočník - prekladateľ
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2019
vydal No: 07/2019 Soňa Greksáková - ŠIP Martin
v roku 2019
Odborná špecializácia
vedúci zájazdu
Krajina MAĎARSKO
Prax (roky) - 1
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 1
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BANSKÁ ŠTIAVNICA a okolie
DCR Región:
mesto BANSKÁ ŠTIAVNICA a okolie
PCR Krajina:
MAĎARSKO
Časové možnosti