Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
461_0353ab4cbed5beae847a7ff6e220b5cf
Meno
VICIAN Kuniko
Registračné číslo
R-0394
Jazykové znalosti
slovensky
anglicky
japonsky
Bydlisko
Obec
Krupina
Okres
Krupina
Kontakt
Mobil
+421-918-940 612
Skype
kunikovician
Iný kontakt
facebook: Zen Networks, sro
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2013
vydal No: #125/43/2013 Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu, Bratislava
v roku 2013
POST COVID PROTOKOL 2021 pre sprievodcov (Slovenský Červený kríž)
od roku 2021
vydal No: 06-56 / 2021 Slovenský Červený kríž
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 7
vedúci zájazdu
Krajina ČESKÁ REPUBLIKA
Prax (roky) - 7
vedúci zájazdu
Krajina RAKÚSKO
Prax (roky) - 7
vedúci zájazdu
Krajina POĽSKO
Prax (roky) - 7
vedúci zájazdu
Krajina JAPONSKO
Prax (roky) - 7
tour co-ordinator in Japan
Krajina JAPONSKO
Prax (roky) - 7
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA
MALÉ KARPATY
ZÁPADNÉ SLOVENSKO
VÝCHODNÉ SLOVENSKO
STREDNÉ SLOVENSKO
región SPIŠ
NÍZKE TATRY
SLOVENSKO (celé)
mesto BANSKÁ BYSTRICA
mesto BANSKÁ ŠTIAVNICA
región HONT
PCR Krajina:
ČESKÁ REPUBLIKA
RAKÚSKO
POĽSKO
JAPONSKO
Časové možnosti
neobmedzené,